Mindre gods på vei

Lastebilene transporterte 59,1 millioner tonn gods på turer i Norge i 1. kvartal i år. Det er 6,8 prosent mindre enn i 1. kvartal 2015.

Statistikken viser alle norskregistrerte godsbiler med nyttelast 3,5 tonn og over og inntil 35 tonn i totalvekt.
Statistikken viser alle norskregistrerte godsbiler med nyttelast 3,5 tonn og over og inntil 35 tonn i totalvekt. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

 

Det er våre venner i Statistisk sentralbyrå som melder dette etter å ha dypdykket i lastebiltallene. Denne gangen er det utelukkende norske biler som omtales.

Når vi ser på frakt utenlands forløper det seg slik:

Norske lastebiler fraktet 1,2 millioner tonn utenlands og utførte et transportarbeid på til sammen 0,4 milliarder tonnkilometer. Dette er nesten 0,2 milliarder tonnkilometer mindre i forhold til samme kvartal 2015.

Mens det innen kongerikets grenser ser slik ut:

Transportarbeidet innenlands var på 4,6 milliarder tonnkilometer, 9 prosent mindre enn i 1. kvartal 2015. Det kan være en påskeeffekt som bidrar til denne nedgangen, siden hele påsken i år var i mars, mens påsken i fjor var i april.

Masse- og stykkgods

Massetransporten utgjorde 61,6 prosent av den totale innenlandske transportmengden i 1. kvartal 2016 og 26,3 prosent av det totale transportarbeidet. Andelen er betydelig mindre målt som tonnkilometer enn tonn transportert, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander. Stykkgods dominerer transportarbeidet fordi det godset transporteres lengre. Målt i tonn står stykkgodstransporter kun for 14,2 prosent av den totale transportmengden.

Nesten tredel med tom bil

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands utgjorde 449,6 millioner kilometer i 1. kvartal 2016. Tilsvarende kjørte norske lastebiler 31,1 millioner kilometer i forbindelse med utenlandsturer. Om lag en tredel av den tilbakelagte avstanden ved kjøring i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. I 1. kvartal 2015 var tomkjøringsandelen 3,0 prosentpoeng mindre. For biler kjørt i leietransport var tomkjøringsandelen mindre enn for egentransport, 26,6 prosent mot 31,8 prosent.

Denne saken ble første gang publisert 31/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017