Mistenker mye sosial dumping i transport-Norge

NLF vil ha norsk kabotasjerapport etter mønster fra Danmark.

 Fra 1. juli 2015 ble timesatsene for yrkessjåfører i Norge allmenngjort. Det betyr i praksis at alle som utfører transportoppdrag i Norge - også kabotasje - skal ha minst 158,32 kroner per time i tillegg til diettpenger. I realiteten er det ikke slik.
Fra 1. juli 2015 ble timesatsene for yrkessjåfører i Norge allmenngjort. Det betyr i praksis at alle som utfører transportoppdrag i Norge - også kabotasje - skal ha minst 158,32 kroner per time i tillegg til diettpenger. I realiteten er det ikke slik. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Nylig la danskene frem en kabotasjerapport som viste at tusenvis av sjåfører, spesielt rumenere, bulgarere og makedonere, lever under svært dårlige forhold i flere uker og måneder i strekk mens de venter på kabotasjeoppdrag.

- Også i Norge ser vi tydelige faresignaler. Arbeidstilsynets kontroller av den norske allmenngjøringen viser at 73 prosent av utenlandske transportaktører ikke følger lønnsreglene, verken når det kommer til timelønn eller diett, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo i en pressemelding.

Blant hovedfunnene i den danske rapporten er en gjennomsnittlig månedslønn på 13 000 kroner - omtrent en tredjedel av lønnsnivået i Norge. Sjåførene tilbringer i gjennomsnitt 7 uker i lastebilen uten opphold og presses regelmessig til å bryte lover og regler av arbeidsgiver. De kjører aldri gods i hjemlandet og fungerer i praksis som utstasjonerte fremmedarbeidere.

- Vi vil aktivt arbeide for å få på plass en norsk rapport etter mønster fra Danmark. Vi vil ta kontakt med arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene, herunder arbeidsminister Anniken Haugli, forteller Mo, og legger til:

- Hvis vi skal få et riktig bilde av markedet slik det er i dag, må vi også tørre å studere skyggesiden. Dette er konsekvensen av en manisk jakt etter laveste bud, uten å tenke på elementer som trafikksikkerhet og sosiale forhold. Ingen vil ha utslitte og underbetalte østeuropeere bak rattet på store vogntog, spesielt ikke i Norge med våre særegne utfordringer knyttet til vær, føre og veivedlikehold.

Den danske rapporten finner du her.

Nylig presenterte NLF tall fra SSB og Statens vegvesen som indikerer at godsmengdene per lastebil har minket drastisk de siste fem årene, samtidig som utbredelsen av organisert kabotasje har økt. Disse to faktorene mener Mo henger sammen:

- Stadig flere utenlandske lastebiler kjører inn i Norge med en symbolsk last ombord, åpenbart kun for å få tilgang til det lukrative innenriksmarkedet. Når vi samtidig ser at sjåførene regelmessig blir underbetalt, er det ikke vanskelig å tenke seg hva som foregår.
Nylig presenterte NLF tall fra SSB og Statens vegvesen som indikerer at godsmengdene per lastebil har minket drastisk de siste fem årene, samtidig som utbredelsen av organisert kabotasje har økt. Disse to faktorene mener Mo henger sammen: - Stadig flere utenlandske lastebiler kjører inn i Norge med en symbolsk last ombord, åpenbart kun for å få tilgang til det lukrative innenriksmarkedet. Når vi samtidig ser at sjåførene regelmessig blir underbetalt, er det ikke vanskelig å tenke seg hva som foregår.

Denne saken ble første gang publisert 27/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017