Modulvogntog og omkjøringsveier

Hva gjør du når du blir dirigert inn på en vei som ikke tillater 25,25?

Vi ser neppe færre modulvogntog på veiene fremover. Riset bak speilet ved å være tidlig ute med denne muligheten, er at du selv må finne løsning dersom det er skiltet omkjøring inn på vei som i utgangspunktet ikke tillater 25,25. Men det finnes unntak.
Vi ser neppe færre modulvogntog på veiene fremover. Riset bak speilet ved å være tidlig ute med denne muligheten, er at du selv må finne løsning dersom det er skiltet omkjøring inn på vei som i utgangspunktet ikke tillater 25,25. Men det finnes unntak. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Fra tid til annen dukker spørsmålet opp: Jeg kjører modulvogntog. Av og til er det dirigert omkjøring. Hva gjør jeg?

En av dem som har kontaktet oss er Daniel Sundby. Han kjørte fast på en fast strekning og forteller at det for eksempel på strekningen mellom Stokke og Hamar på den tiden var en del omkjøringer inn på veier som i utgangspunktet ikke tillater 25,25. Sundby ringte vegvesenet som fortalte at han ikke hadde lov til å ferdes der. Problemstillingen er lik over hele landet. For en tid tilbake var det omkjøring sør for Trondheim. Der sto politiet og bøtela de som var for lange.

Så hva gjør man?

Vi tipper de fleste tar sjansen på å bryte regelverke. For hva er alternativet? Koble av? Vanskelig med dolly.

Dermed har vi nok et tilfelle hvor man uten å ville det i praksis blir kriminell ved å gjøre jobben sin.

Kan falle inn under nødrett - men det kan iman ikke regne med

- Det er riktig at modulvogntog bare kan kjøre på et begrenset vegnett og at kjøring utenfor dette ikke er tillatt. Omkjøringsproblematikken er derfor utfordrende. Det forteller Cathrine Thorbjørnsen i Vegdirektoratet. Hun sier at dersom det nylig har skjedd en ulykke og man blir dirigert av politiet inn på en annen veg, følger man politimannens tegn. Det vil ofte falle inn under nødretten, men denne vurderes som kjent i ettertid og kan ikke planlegges med.

Hva med vegarbeid og skiltet omkjøring?

- Problemstillingen er trolig mest til stede i de tilfellene det er vegarbeid, vedlikehold natterstid eller liknende som utføres. Det er leit for de sjåførene som plutselig kommer opp i slike tilfeller og som lurer på om de gjør noe ulovlig ved å kjøre skiltet omkjøring. Hva bør en sjåfør gjøre i disse tilfellene?

- Når det gjelder sjåførene, vil de i dag ofte vite på forhånd at det bare er den strekningen de kjører som er åpnet for modulvogntog. De vet derfor at sannsynligheten for at omkjøringsruten ikke er tillatt for modulvogntog er meget stor og heller regelen enn unntaket. Det er dessverre en konsekvens av å være tidlig ute med å ta i bruk nye muligheter, sier Thorbjørnsen som innrømmer at dette er et vanskelig område.

Kan ikke alltid tillate omkjøring

- Ved planlagte arbeider på strekninger som er åpnet for modulvogntog, er det en ekstra utfordring. Dersom en veg midlertidig åpnes for modulvogntog på grunn av vegarbeid for en kort periode etter et uhell, kanskje en uke eller to, kan det være enklere å gjøre et unntak enn når et planlagt vegarbeid tar lenger tid, f.eks. to år, forklarer hun.

Dette skyldes konsekvensene det får for de som bor og ferdes langs vegen normalt og de forventninger som skapes for framtidig mulighet for å kjøre med modulvogntog på strekningen.

- Statens vegvesen arbeider med å få laget gode omkjøringsplaner hvor også modulvogntog tas med i vurderingene. Dette arbeidet tar imidlertid noe tid, sier Thorbjørnsen som innrømmer at de ikke er helt i mål på dette området ennå. - Vi forstår at det er en transportmessig utfordring, men kan altså ikke alltid kunne tillate omkjøring med modulvogntog på omkjøringsveier, avslutter Thorbjørnsen.

Så dermed er vi kanskje like langt?

Eller er vi det. Litt klokere ble vi da. Dersom omkjøringen er av en slik art at du eller transportør burde vite om den - altså at det er planlagt og har en viss varighet - er det frem med blokka om du blir stanset. Dersom du uforvarende kommer i en situasjon med omkjøring kan det stille seg annerledes. Utgangspunktet er dog at du ikke kan ferdes på veier som ikke er tillatt for modulvogntog - selv om det altså er skiltet omjøring. Og skulle det skje en ulykke, er vi ikke i tvil om hvor forsikringsselskapet vil sende sitt regresskrav…

Denne saken ble første gang publisert 21/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017