Trukket inn dollyen? Da kan du bare kjøre videre med modulvogntog

Det er ingen praktisk grunn til å ikke tillate modulvogntog med inntrukket dolly på "vanlige" veier, sier Solvik-Olsen. Nå endres regelverket.

Foto: Svein-Ove Arnesen
Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert

Å kjøre med modulvogntog er ikke alltid like greit. Mange tar sjansen på å kjøre på veier som ikke omfattes av modulvogntognettet.

Onsdag melder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det nå åpnes for at modulvogntog, med inntrukket dolly, blir å betrakte som et ordinært vogntog.

Samferdselsdepartementet har nå presisert tolkingen av regelverket. Tillatte modulvogntogtyper med lenge inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn, med inntrukket dolly, får mulighet til å trafikkere veier som ikke inngår i modulvogntognettet.

En forutsetning er at de alminnelige lengde- og vektbestemmelsene for veien, og det alminnelige sporingskravet, overholdes.

Muligheten for å trafikkere andre vegstrekninger enn de som er åpnet for modulvogntog, vil være mest aktuell for modulvogntog type 1. Det vil si lastebil med dolly og semitrailer som kan benytte dolly med justerbart drag eller kort semitrailer, slik at kjøretøyet blir maksimalt 19,5 meter. Tillatt totalvekt vil, som for andre vogntog, avhenge av antall aksler og minsteavstand.

– Det er ingen praktisk grunn til å ikke tillate modulvogntog med inntrukket dolly på "vanlige" veier. De er da å betrakte som ordinære vogntog. Dette er noe flere aktører har påpekt, og jeg er glad for at vi nå har fått på plass en løsning, sier Solvik-Olsen.