Nå skal NLF hjelpe to av fagforeningene

Fellesforbundet og YTF har gjort for dårlig jobb. NLF har oppdaget at tariffavtaler i bedriftene kan gi store konkurransefordeler, og vil gjøre noe med saken.

Tilfeldige tre lastebiler og en buss denne uken. Mest sannsynlig er bussjåføren organisert. Og det er størst sjanse for at ingen av lastebilsjåførene er organisert. Nå vil NLF hjelpe til.
Tilfeldige tre lastebiler og en buss denne uken. Mest sannsynlig er bussjåføren organisert. Og det er størst sjanse for at ingen av lastebilsjåførene er organisert. Nå vil NLF hjelpe til. Foto: Haakon Førde
Sist oppdatert

NYHETSKOMMENTAR: På transportmessen, som åpner i Lillestrøm i morgen, skal NLF, YTF og Fellesforbundet diskutere felles utfordringer og mulige løsninger.

Dette skjer på NLF sin stand. – Vi er grunnleggende positive til å øke antallet tariffbedrifter blant våre medlemmer, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

Her fremgår det at NLF mener at organisasjonsgraden i bransjen er for lav og at etablering av tariffavtale i en bedrift kan gi store konkurransefordeler. Derfor vil NLF gjøre det lettere for fagforbundene å komme i kontakt med medlemsbedriftene.

Og det er jo hyggelig nytt for alle som mener det samme som Tungt og Transportmagasinet har fremhevet gang på gang de siste årene:

Et godt organisert arbeidsliv er selve forutsetningen for den nordiske modellen for næringslivet - men at organisasjonsgraden i norsk godstransport er dramatisk lav på både arbeidstagers og arbeidsgivers side. Og som et stykke på vei forklarer tilstanden i norsk godstransport.

Når vi tidligere har bragt dette på bane i samtaler med NLFs ledelse, at begge parter har glede av tilrettelegging og kultur for organisering, har det nærmest vært fnyst av. Dette synet er nå snudd på hodet.

– Det er hevet over enhver tvil at kombinasjonen av stabiliteten tariffavtaler representerer, og alle de fleksible løsningene de åpner for i lokale forhandlinger, gjør at de kan gi tariffbedriftene til dels store konkurransefordeler, dersom organisasjonene spiller på lag.

En av de store utfordringene for å bevege oss i ønsket retning er imidlertid at så få lastebilsjåfører er organisert, sier Geir A. Mo, og legger til:

– Ansvaret for dette ligger i første rekke på fagorganisasjonene som ikke har greid å fremstå som attraktive nok for sjåførene. Som bedrifter og bedriftsledere skal vi stille oss positive når sjåfører velger å organisere seg, men det er foreningene selv som må stå for vervingen.

Lederne i henholdsvis Fellesforbundet og YTF, Jørn Eggum og Jim Klungnes medgir at deres erfaringer tilsier at yrkessjåfører er en krevende gruppe arbeidstakere å nå.

– Det er fordi arbeidsplassene deres er mobile, og et stort flertall av bedriftene de jobber i er små familieeide bedrifter med ti eller færre ansatte, forklarer Eggum i Fellesforbundet.

– Arbeidsvilkårene i godsbransjen påvirker også resten av samfunnet. Trøtte og stressede sjåfører gir dårlig trafikksikkerhet på norske veier, tilføyer Klungnes i YTF.

NLF foreslår derfor felles bedriftsbesøk. – Sammen med Fair Transport-sertifisering signaliserer en tariffavtale og et godt forhold til fagforeningene kvalitet og seriøsitet hos bedriften. Dette tror jeg virkelig kan bidra til å sikre norsk transportnæring i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, sier Mo.

Tiltaket applauderes. Men det som fra sidelinjen samtidig fremstår som både påtagelig og pikant, er at den organisasjonen som virkelig har satt overnevnte problemstilling på kartet de siste to årene, verken er nevnt eller inkludert.

Transport og logistikkforbundet (TLF) ble etablert som direkte svar på svakt organisasjonsarbeid for godssjåfører fra de eksisterende organisasjonene. TLF har også fra dag en jobbet progressivt for samarbeid mellom partene til næringens beste.