NCC planlegger å bygge elektrisk vei

NCC planlegger å starte byggingen av elektrisk vei mellom Arlanda Lufthavn og Rosenbergs logistikkområde i 2016. PostNord har tro på El-veikonseptet og blir med i den videre satsingen.

El-veien vil bli brukt av blant annet PostNords lastebiler, som går i skytteltrafikk mellom flyplassen og logistikksenteret i Rosensberg.
Foto: NCC
El-veien vil bli brukt av blant annet PostNords lastebiler, som går i skytteltrafikk mellom flyplassen og logistikksenteret i Rosensberg. Foto: NCC
Sist oppdatert
El-veien mellom Rosenberg og Arlanda Airport er viktig for at vi, i en liten skala, kan vise hvordan miljøvennlig distribusjon kan utvikles.
Anders Holm, PostNord Sverige

PostNord i Sverige inngår nå i samarbeidsgruppen som utvikler el-veiløsningen ved Arlanda. De har nemlig ambisjoner om at selskapets lastebiler vil operere på den fremtidig el-veien mellom Arlanda Lufthavn og Rosenberg logistikkområde. Hvis alt går som planlagt håper NCC å starte byggingen av el-veien i 2016.

Liten skala

- El-veien mellom Rosenberg og Arlanda Airport er viktig for at vi, i en liten skala, kan vise hvordan miljøvennlig distribusjon kan utvikles. Den planlagte el-veien legger til rette for fossilfri transport av varer til vår Greenbuilding- terminal i Rosenberg, der taket har en av de største solcelleparkene i Sverige. I terminalen lastes varer om til tog for videre distribusjon. Vi tror at el-veier i stor skala kan hjelpe oss å nå våre ambisiøse miljømål for å redusere karbonutslippene med 40 prosent i perioden 2009-2020, sier PostNords svenske sjef Anders Holm.

Prosjektet er en del av det svenske Trafikverkets prosjekt for el-veier og det er bygget en testvei på Arlanda. Planen er å fortsette med elektrifisering av en to kilometer lang strekning mellom Arlanda og logistikksenteret i Rosersberg. El-veien vil bli brukt av blant annet PostNords lastebiler, som går i skytteltrafikk mellom flyplassen og logistikksenteret i Rosensberg.

Reduserer Co2

- El-veier reduserer Co2-utslippene og 33 prosent av utslippene av Co2 i Sverige kommer fra veitrafikk, der godstrafikk igjen står for en tredjedel. El-veiene kan også integreres i eksisterende veinett. Med den teknologien vi har utviklet, kan vi legge til én km el-vei i timen, sier Hans Säll, koordinator for forretningsutvikling i NCC Roads og styreleder i konsortsiselskapet Elways.

- Teknologien er basert på en elektrisk skinne i veien, som driver og lader bilene under kjøring. I Sverige kan løsningen være aktuell for de store hovedveiene. Det vil da være to til fire prosent av veinettet som må elektrifiseres. På kortere turer mellom disse veiene brukes batteri, sier Gunnar Asplund, administrerende direktør i Elways.

Teknologien er basert på en elektrisk skinne i veien, som driver og lader bilene under kjøring, sier Gunnar Asplund i Elways. Foto: NCC
Teknologien er basert på en elektrisk skinne i veien, som driver og lader bilene under kjøring, sier Gunnar Asplund i Elways. Foto: NCC

Denne saken ble første gang publisert 29/04 2015, og sist oppdatert 06/04 2017