Transportkonferansen 2017:

NLF skuffet over politikerne

NLF holdt sin Transportkonferansen 2017 på Hamar fredag og lørdag, og har sendt oss noen godbiter fra fredagens program. Både Geir A. Mo og Tore Velten etterlyste mer fremoverlent politikk.

Eirik Sivertsen (Ap), Ivar Odnæs (Sp), Nils Aage Jekstad (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i debatt på NLFs Transportkonferanse. Til høyre i bildet står debattleder Stein Kåre Kristiansen.
Eirik Sivertsen (Ap), Ivar Odnæs (Sp), Nils Aage Jekstad (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i debatt på NLFs Transportkonferanse. Til høyre i bildet står debattleder Stein Kåre Kristiansen. Foto: Jan Harry Svendsen/NLF
Sist oppdatert

Tekst og bilder i denne saken er gjort av Jan Harry Svendsen i NLF.

 

Intet i NTP

- Miljøspørsmålet blir den største utfordringen for transportsektoren i årene som kommer.

Direktør i NLF, Geir A. Mo, var krystallklar på dette i sin tale på Transportkonferansen 2017 på Hamar – men hadde håpet på mere drahjelp fra politikerne.

- Vi skal ta vår del av utslippskuttene, men om vi skal oppnå de kuttmålene som politikerne har satt må også de bidra, sa Mo.

Han etterlyste stabile rammebetingelser, og bedre veier hvor man slipper å stoppe for røde lys, sakke av hastigheten inn mot tettbygde strøk eller å stå å stampe i kø.

- Sannheten er at en lastebil som jevnt kan kjøre i 80 kilometer i timen er den lastebilen som slipper ut minst CO2, sa Mo.

- Skuffet

Men konkrete lovnader om bedre vei kom ikke fra de fremmøtte politikerne. Ingen, heller ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), kom med konkrete lovnader i forhold til Nasjonal Transportplan (NTP).

- Det er skuffende. Jeg hadde håpet at noen kunne lovet en høyere ramme rundt Nasjonal Transportplan (NTP), sa Mo når han ble bedt om å kommentere debatten politikerne i mellom.

For selv om fremtiden for norske transportører ser lys ut i forhold til at transportmengden øker er det mørke skyer i horisonten.

- Næringen står ovenfor store endringer. Vi har muligheter i form av større markeder, men må samtidig øke utenlandsk konkurranse. I tillegg kommer det strengere og strengere krav til å kutte utslipp, og siden vår næring er en ikke-kvotepliktig sektor kan vi ikke kjøpe kvoter. Vi må gjennomføre faktiske kutt, sa Mo.

- Reserver HVO for lastebiler

Økt omsetningspåbud i kombinasjon med omklassifiseringen av PFAD fra avfallstoff til biprodukt sendte prisene på drivstoffet til himmels idet 2016 gled over i 2017. For flere transportører som hadde brukt det miljøvennlige drivstoffet ble presset tilbake til å bruke fossil diesel.

- Det er en bortkastet mulighet å blande HVO inn i drivstoffet som blant annet brukes av personbiler. I motsetning til oss har de mange alternativer enten vi snakker om nullutslippsbiler, kollektivtransport eller til og med sykkel. det sier seg selv at lastebileieren ikke har denne friheten. Det blir vanskelig å sette lastebilene hjemme og ta med lasset på bussen eller å stable det opp på sykkelens bagasjebrett, sa Mo.

Han mener HVO reservert for lastebiler ville gitt en langt større miljøfordel enn hva man oppnår med å blande det inn i dieselen.

- Ta bort omsetningspåbudet, reserver HVO100 til lastebilene og ta bort avgiften. Da får vi ned utslippene raskt, ifølge NLF direktøren.

 

Direktør Geir A. Mo i NLF mener at de som velger miljøvennlig teknolgi bør belønnes.
Direktør Geir A. Mo i NLF mener at de som velger miljøvennlig teknolgi bør belønnes. Foto: Jan Harry Svendsen/NLF

- Må belønnes

Han passet også på å rose bransjen i sin tale til de fremmøtte på konferansen.

- I 2020 vil over 9 av 10 kjørte kilometer med våre medlemmers lastebiler bli kjørt med en Euro VI-bil. Derfor er det viktig at vi får på plass systemer som belønner de som tar i bruk ny teknologi. Det vær være meningsløst å kreve samme avgift fra en Euro O-bil og en Euro VI-bil i et bomsystem hvis formål er å bedre luftkvaliteten. Fra vår side er det et ufravikelig krav at slike systemer må kunne skille mellom de som forurenser og de som ikke gjør det slik at de som investerer i miljø blir belønnet for det.

Og akkurat på det punktet fikk han støtte fra statsråden.

- Vi har en viktig jobb foran oss, og det er å oppdatere oss på miljøkunnskapen rundt moderne lastebiler og vi må bidrar til at Euro VI lastebiler brukes og at de som bruker dem blir belønnet, sa Solvik-Olsen.

- Ikke negative til CO2 fond

Mo understreket også at et CO2-fond må komme alle til gode. - Vi er ikke negative til et slikt fond, men det vil være uaktuelt å støtte et system som fører til at dagens avgiftsnivå øker, samtidig vil det være et ufravikelig krav at fondet innrettes slik at det i realiteten er mulig for alle våre medlemmer å benytte seg av det.

- De fleste av våre medlemmer er små og mellomstore bedrifter og vi kan ikke ende opp med å ha et system der alle bidrar men hvor kun de største aktørene har muligheten til å hente ut midler, sier Mo.

Han understreket også transportkjøpers ansvar i sin tale på konferansen.

- Transportkjøperen sitter på mange måter med nøkkelen til å rydde opp i en del av de problemene bransjen vår opplever. Det er ikke noen tvil om at det ensidige fokuset på å få levert transporttjenester til lavest mulig pris har hatt svært mange uheldige ringvirkninger, sa Mo.

Han mener transportkjøperen i langt større grad enn i dag bør stilles til ansvar.

- Det er ikke noen tvil om at det til enhver tid er føreren av lastebilen som er ansvarlig for egen adferd i trafikken, men det skal ikke hindre at transportkjøperen stilles til ansvar i langt større grad enn i dag.

Vil lære opp transportkjøpere

Mo mener at dersom det avsløres lovbrudd i forbindelse med et oppdrag, og at transportkjøper burde forstått at de inngåtte betingelsene ikke var i tråd med norsk regelverk, så må også transportkjøper straffes.

- Vår veileder for kjøpe av transport er like rundt hjørnet og i den finnes det en sjekkliste som transportkjøperen kan bruke for å være sikker på at transporten er bærekraftig. Det er viktig å lære transportkjøperne hvordan de kan bidra, og når NLF skal på valgkampsturne i alle landets fylker skal vi også ha møter med transportkjøpere hvor nettopp dette blir et viktig tema, sa Mo.

Denne saken ble første gang publisert 23/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017