Kommentar NTP 2018-2029:

Noen må ta gods-veksten

Føler du kallet? Nye NTP varsler 20 prosent vekst i godstransport de neste 12 årene. Det meste ligger til rette for at norske transportører kan brette opp ermene.

Forslag til NTP 2018-2029 ble lagt fram i dag. Her er ligger det mye inspirerende lesning.
Forslag til NTP 2018-2029 ble lagt fram i dag. Her er ligger det mye inspirerende lesning. Foto: Faksimile.
Sist oppdatert

Siste revisjon av det store dokumentet norsk transportplan (NTP 2018-2029), eller helt korrekt: Et forslag til dette - er lagt fram i dag. Og NTP-forslaget inneholder et utall godbiter for alle som er interessert i transport.

Essensen er likevel enkel: På tross av dagens svake konjunktur og behovet for å redusere klimapåvirkningen kraftig, så venter alle involverte transportetater kraftig vekst i godstransporten fremover.

Nå vet alle at veitransporten i Norge er utfordret av internasjonale aktører. Men den utviklingen som skisseres i NTP favoriserer i større grad nasjonale transportører.

* Når utslippene fra transport er ventet halvert innen 2030, betyr dette at de som har nyest og renest teknologi får fortrinn. Her stiller både den norske bilparken og innføring av annengenerasjon biodiesel sterkt allerede i dag.

* Miljødifferensierte bompenger og færre personbiler i byene høres trist ut, men det betyr samtidig bedre arbeidsforhold for godstrafikken.

* Selv om det er ønsket at bane og sjøtransport skal ta mer av godstransporten, mener alle involvert i planen at veitransporten også vil vokse. Og styrking av grensekryssende transportmuligheter på sjø og bane betyr at lokal knutepunkttrafikk øker i stedet for kabotasjesøkende aktører.

* Og her har vi en riktig godsak: Totalt settes det av 36 milliarder kroner til å fjerne forfallet på riksvegene. I så fall bedres arbeidsforholdene her til lands betraktelig, samtidig som både ulykker og slitasje på utstyr reduseres.

Om Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor får gjennomslag når de legger frem denne NTPen for Stortinget våren 2017 gjenstår fortsatt å se.

Men signalene er såpass progressive (les gjerne hele NTP her) at også norske transportører og sjåfører kan anse dette som INVITASJON til en lys fremtid innen veitransporten.

Attraktiv norsk spesialtransport - blir det mest sannsynlig mer av fremover. Illustrasjonsfoto.
Attraktiv norsk spesialtransport - blir det mest sannsynlig mer av fremover. Illustrasjonsfoto. Foto: Haakon Førde

Denne saken ble første gang publisert 29/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017