Slutt på slovakisk lønn i Bring Trucking?

NYHETSKOMMENTAR: Den nye mobilitetspakken i EU legger opp til vesentlige endringer.

Bring Trucking kjører idag mye mellom Norge og Sverige med utenlandsregistrerte traller og trekkvogner.
Bring Trucking kjører idag mye mellom Norge og Sverige med utenlandsregistrerte traller og trekkvogner. Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Sist oppdatert

ANALYSE: Det har nå blitt landet en avtale om ny såkalt "mobilitetspakke" innen EU.

Det viktigste punktet i den nye avtalen, omhandler etter vårt syn tredjelandskjøring.

Det vil si at for eksempel en slovakisk registrert bil, som trafikkerer en rute mellom Norge og Sverige, i fremtiden skal underlegges regler om såkalt utstasjonering.

Hva har dette å si for norske transportører?

La oss bruke Bring Trucking som eksempel. Selskapet har i en årrekke drevet tredjelandskjøring, blant annet for IKEA. Når bestemmelsene som nå ligger på bordet trer i kraft, skal sjåfører kjøre på samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.

I det nevnte eksempelet skal altså sjåførene ha svensk og norsk lønn selv om de driver med grensekryssende transport. Det er da nærliggende å tro at man likegodt kan benytte norske eller svenske transportører på denne type transport.

Tungt.no kontaktet Posten/Bring og stilte følgende spørsmål:

- Hvordan tenker dere at bestemmelsene i mobilitetspakken vil påvirke Bring Trucking?

- Vil det nå være aktuelt å la mer av transporten mellom Norge og Sverige foregå med norske og svensk registrerte biler? I tilfelle hvorfor/hvorfor ikke?

- Kan det være aktuelt å rekruttere sjåfører til avdelinger i Norge/Sverige for å utføre oppdrag som til nå har vært tredjelandskjøring for Bring Trucking? Hvorfor/hvorfor ikke?

God dag mann ...

John Eckhoff svarer lite konkret.
John Eckhoff svarer lite konkret. Foto: Birger Morken / arkivfoto Posten

Pressesjef i Posten, John Eckhoff, har tidligere vært nøye med å presisere at slovakiske Bring Trucking er et seriøst selskap, som forholder seg til gjeldende regelverk.

Dette er vel det minste man kan forvente av et statlig eid selskap, så det skulle ikke være grunn til å presisere det. Likevel var han opptatt av å få frem dette poenget idag også, og svarte følgende på Tungt.no sine spørsmål:

- Vi mener at EU-direktivet er med på å tydeliggjøre regelverket for internasjonale transporter og i større grad legger til rette for ryddighet i markedet. Direktivet løser selvsagt ikke alt, men er et viktig bidrag til å klargjøre reguleringen.

Bring Trucking er en seriøs aktør i markedet og dermed vil det nye EU-direktivet være en fordel (med strengere regler). Rent konkret hvordan vi organiserer transportene er en kontinuerlig prosess, men det skjer hele tiden innenfor gjeldende regelverk.

Sannsynlig at trer i kraft i 2021

Selv om avtalen nå er på bordet, så tar det tid før ting skjer. Kilder i NLF har antydet overfor Tungt.no at man neppe ser en endring i lønnsvilkårene på tredjelandstranporten før i 2021. Likevel - dette er et skritt i riktig retning.