Kvenvikmoen kontrollstasjon er åpnet

Ny kontrollhall på plass i Alta

Ligger særdeles strategisk til for å kontrollere fisketransporten.

I tillegg vil teknisk kontrollpersonell fra område Finnmark bruke kontrollstasjonen til utekontroll av lette kjøretøy og tilsynsseksjonen vil gjennomføre stikkprøver og etterprøving av gjennomførte periodiske kontroller.
I tillegg vil teknisk kontrollpersonell fra område Finnmark bruke kontrollstasjonen til utekontroll av lette kjøretøy og tilsynsseksjonen vil gjennomføre stikkprøver og etterprøving av gjennomførte periodiske kontroller. Foto: Foto: Therese Lindseth, Statens vegvesen.
Sist oppdatert

For et par måneder siden viste vi bilder fra byggingen. I dag er den åpnet og klar for kontroller. Vi snakker om Kvenvikmoen kontrollstasjon.

Stasjonen vil gi vegvesenets kontrollører muligheten til å øke kontrollene og ikke minst gjennomføre en målrettet og selektiv utvelgelse av kjøretøy som bør kontrolleres, heter det i en pressemelding fra etaten.

Den siste tiden har etaten ansatt flere kontrollører og styrket kontrollkapasiteten rettet mot kontroll av tunge kjøretøy i nord. Tidligere var det relativt få kontrollører som har hatt store områder å sjekke. Det er behovet for større og mer moderne fasiliteter som har ledet fram til nybygget som altså åpnet fredag.

Fire av utekontrollseksjonens kontrollører vil ha sitt virke på denne kontrollstasjonen som ligger strategisk til.

E6 som går like forbi stasjonen er nemlig en av de største hovedveiene for gods til og fra Finnmark.

Samtidig troppes moderniseringen av E6 opp. Det vil i seg selv bidra til en økt trafikk forbi kontrollstasjonen.

Summen i bunnen er klar: Stasjonen ligger veldig godt plassert i forhold til å kontrollere internasjonal transport av fisk. Kanskje vi kan kalle det vegvesenets nye fiskeplass?

Denne saken ble første gang publisert 29/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017