Ny veibelysning gir lavere forbruk

På 4-feltsveien Skaberud-Kolomoen er den årlige besparelsen 800.000 kroner pr mil. ”Blir bruken av ledelys en suksess vil vi benytte den på andre veistrekninger i Norge”, sier senioringeniør Trond Arne Stensby i Statens Vegvesen.

vei natt lys
vei natt lys
Publisert Oppdatert

Konvensjonelt veilys har et effektforbruk på 500 Watt for hver 40. meter mens LED armaturene forbruker 2 Watt på samme veistrekning. I følge en pressemelding gir ny veibelysning fra Luminator en senkning av energiforbruket med hele 99,6 prosent.

Dessuten er investeringskostnadene lavere. Hele verden er opptatt av energisparing og dette er et viktig ledd i så måte. Ledelyset består av små lamper som både er integrert i midtrekkverket og som kan stå på egne frittstående stolper. Ved at lampene har en midtvegg gir det forskjellig farge på lyset forover og bakover. Dette er en effekt som utnyttes for å gi rødt lys mot kjøreretningen i kryssområder og for å skille ramper fra E6.

På E6 fra Gardermoen og nordover mot Mjøsbyene er det i dag i hovedsak en tofelts vei. Etter oppdrag fra Stortinget og berørte fylkeskommuner er Statens vegvesen i gang med å utvide E6 til en firefelts vei med midtdeler på strekningen Gardermoen-Lillehammer. Målet er å øke trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten og å sikre tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid. Over 100 personer har omkommet på E6 mellom Gardermoen og Mjøsbrua siden 1. januar 1994. Mange av disse dødsulykkene har vært møteulykker. - Ved etableringen av 4-felt med midtdelere og ledelys vil møteulykkene forsvinne, heter det i pressemeldingen.