Nytt fokus på hengerdrag

Brannen i Skatestraumtunnelen var ulykken som rett og slett ikke skal skje. Nå tar Vegvesenet affære og kontrollerer bedre.

Tore Myrestrand (tv) opplevde marerittet. Her er han for første gang tilbake ved tunnelen og restene av hengeren. Folderen til høyre sammenfatter Vegvesenets ferske satsing nettopp på kontroll avtilhengerdrag.
Tore Myrestrand (tv) opplevde marerittet. Her er han for første gang tilbake ved tunnelen og restene av hengeren. Folderen til høyre sammenfatter Vegvesenets ferske satsing nettopp på kontroll avtilhengerdrag. Foto: Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

I begynnelsen av oktober fastslo Havarikommisjonen at hengerdraget røk tvert av fordi det var tæret av korrosjon innvendig. Det var ganske enkelt sterkt svekket, men uten at det var åpenbart for det blotte øyet.

Men den riktignok 18 år gamle hengeren var nylig godkjent i EU-kontroll og utvidet 6-årskontroll for ADR-materiell. Sjåføren, Tore Myrestrand, så heller ingen grunn til å mistenke svekkelsen.

Uflaks eller systemsvikt? Er dette et akutt problem for flere? Selve draget er en av de mer kritiske delene på en tilhenger. En løpsk henger kan dra uskadet ut på et jorde, men den kan også knuse en barnehage.

- Så hvordan kunne det da skje?

- Saken har høyeste prioritet hos oss, opplyser Rolf Mellum i Havarikommisjonen – Vi har avklart årsaken, men hvorfor og hvor mange dette kan omfatte, er vi usikre på ennå. Det er noe av det første vi vil avklare i møter med tilsynsmyndighetene.

- Bør bileiere og sjåfører foreta seg noe?

- Saken tilsier at alle som tror det kan være en problemstilling som gjelder dem, også ser på dette selv. Det kan uansett være nyttig å få avkreftet. Og er man i tvil, bør det sjekkes grundigere.

Tilsynet er på ballen

Når Tungt kontakter Vegdirektoratet ved Tilsynsseksjonen i Statens Vegvesen viser det seg at de faktisk nå har tatt affære. En blodfersk informasjonsfolder med det klingende navnet «Reparasjon og kontroll av tilhengerdrag» er akkurat nå på vei ut til alle tungbilverksteder og –kontrollorgan.

En informasjonsfolder med det klingende navnet «Reparasjon og kontroll av tilhengerdrag» er akkurat nå på vei ut til alle tungbilverksteder og –kontrollorgan. Du kan laste den ned i bunnen av denne artikkelen.
En informasjonsfolder med det klingende navnet «Reparasjon og kontroll av tilhengerdrag» er akkurat nå på vei ut til alle tungbilverksteder og –kontrollorgan. Du kan laste den ned i bunnen av denne artikkelen.

- Er dette et resultat av Havarikommisjonens konklusjon?

- Informasjonen i denne folderen er basert på våre egne funn, og kom ut i starten av oktober, like før SHT publiserte sin konklusjon, opplyser Erlend Loftesnes Røysum. Han er seksjonssjef for tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region vest.

Loftesnes Røysum forteller at det nylig tid blitt avdekket flere tilfeller av alvorlige rustskader og svekkelser på tilhengerdrag til slepvogn, også i forbindelse med ulike kontroller.

- Derfor har vi bestemt oss for skjerpet fokus på hengerdrag og bærende konstruksjon fremover. Det gjelder også utekontrollen, som hittil har konsentrert seg om bremser. Visuell kontroll er fortsatt vårt verktøy nummer en, men ved den minste antydning eller mistanke skal nå rusthammeren brukes.

- Hvor mange tror du kan være utsatt for dette?

- Det har vi ikke grunnlag for å si ennå.

- Hva bør bileiere og sjåfører gjøre?

- Er man det minste i tvil, oppfordrer vi alle til å se over stag, understell og rammer. Det er sjåfør og eier som har ansvaret for at kjøretøyet er i forsvarlig stand. Man trenger ikke krisemaksimere, men bruke sunn fornuft. Jo eldre et kjøretøy er, desto større må nødvendigvis vedlikeholdsbehovet være.

Alle involverte er vel enige om at kontrollen på dette området har vært svak frem til nå, sier Hans Otto Westli hos VBG.
Alle involverte er vel enige om at kontrollen på dette området har vært svak frem til nå, sier Hans Otto Westli hos VBG. Foto: Svein-Ove Arnesen

Påbyggerne positive

Hans Otto Westli er styreleder for Påbyggergruppen i Norsk Industri og sjef for VBG i Norge, en ledende leverandør av det som befinner seg mellom bil og henger.

Det var innvendig rust i draget som var årsaken til at hengeren slet seg i Skatestraumtunnelen den 15. juli i år. Hengeren traff veggen med 16500 liter bensin som deretter begynte å brenne.
Det var innvendig rust i draget som var årsaken til at hengeren slet seg i Skatestraumtunnelen den 15. juli i år. Hengeren traff veggen med 16500 liter bensin som deretter begynte å brenne. Foto: Foto: Tore Myrestrand.

- Det spesifikke hengerdraget i ulykken kan jeg ikke si noe om, men det jeg kan si er at vi er svært positive til at Vegvesenet nå setter fokus på det som befinner seg mellom bil og henger. Alle involverte er vel enige om at kontrollen på dette området har vært svak frem til nå, sier Westli.

- Vi i VBG ser jo dessuten at dette ikke er spesifikt for Norge. Og om jeg ikke tar feil vil den nye standarden Veidirektoratet har laget, blant annet med instruksjon om bruk av rusthakke også gå ut til flere land i Europa.

- Det viktige budskapet er at vedlikehold og kontroll er svært viktig. Det er også viktig å få frem at det å gjøre noe som helst inngrep på denne type konstruksjoner ikke er tillatt, og heller aldri har vært det.

- Hvor stort er problemet?

- Det har jeg ikke grunnlag for å si noe om. For VBG sin del lager vi ikke lenger lukkede drag. Vi la om til ny filosofi for 15 år siden. På alt nyere materiell er dessuten korrosjonsbeskyttelse kraftig forbedret.

- Du nevner rusthakke, men finnes det andre sjekkmetoder? Røntgen?

- Å nei, humrer Westli. - Vi bruker riktig slikt nok ved testing og utvikling av produktene, men etter det er det nok ikke et drag som ser slike ting igjen.

Tror det gjelder mange

På Måløy sitter eieren av hengeren som på vondt og godt er årsaken til at tilsynsmyndighetene nå har fått fyr i sokkene. Bent Hammersvik er daglig leder i Måløy Havneservice AS og er kun måtelig fornøyd med myndighetene.

- Jeg vet om andre tankhengere som nå har vært inne til kontroll, og hvor kontrollørene har gått skarpere til verks, med kondemnerte tilhengerdrag som resultat. Når de begynner å banke på det, har de vist seg å ha samme feil som vårt.

Hammersvik er rimelig sikker på at det er saltet på norske veier som er den indirekte synderen. Han tror også problemet omfatter mange.

- Hjul og bremser er utsatt for det samme, men de blir jo kontrollert og eventuelt fikset. Tilhengerdragene har ikke fått samme oppmerksomhet.

- Hva tenker du om det?

- Myndigheten har nok hatt for dårlige rutiner. Og når man bruker masse penger på å følge boka til punkt og prikke, da gir det ingen god følelse. Alle må inn til PKK årlig, og tankhengere dessuten til stor utvidet kontroll hvert 3. og 6. år.

- Vår henger hadde akkurat vært gjennom seksårskontrollen. Den måtte kjøres til Dal ved Gardermoen for å få det gjort. Slikt tar mye tid og penger. Da forventer man at ting er i orden.

Hele folderen kan du laste ned her.

Det er ikke mye igjen av hengeren etter brannen i Skatestraumtunnelen. Her inspiserer sjåføren, Tore Myrestrand, restene for første gang etter ulykken.
Det er ikke mye igjen av hengeren etter brannen i Skatestraumtunnelen. Her inspiserer sjåføren, Tore Myrestrand, restene for første gang etter ulykken. Foto: Svein-Ove Arnesen

Denne saken ble første gang publisert 26/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017