Ønsker å innstramme føreretten

Ulykkessjåfør hadde diabetes. Nå vil Havarikommisjonen at Helsemyndighetene begrenser dispensasjon for førere av  tunge kjøretøy.

Bildet er tatt etter at berging var iverksatt. Flaket med beholderne lå noe nærmere lastebilen da kjøretøyet lå i sin opprinnelige sluttposisjon. Statens havarikommisjon for transport tilrår at Helsedirektoratet tydeliggjør helsekravene, presiserer krav til oppfølging, og begrenser dispensasjonsadgang for førere av tunge kjøretøy for å bedre trafikksikkerheten.
Bildet er tatt etter at berging var iverksatt. Flaket med beholderne lå noe nærmere lastebilen da kjøretøyet lå i sin opprinnelige sluttposisjon. Statens havarikommisjon for transport tilrår at Helsedirektoratet tydeliggjør helsekravene, presiserer krav til oppfølging, og begrenser dispensasjonsadgang for førere av tunge kjøretøy for å bedre trafikksikkerheten. Foto: Foto: SHT
Sist oppdatert

Tungt.no har fått flere meldinger om yrkessjåfører som den siste tiden har møtt motstand fra sine fastleger om å fornye sertifikatene sine.

I dag ga Statens Havarikommisjon (SHT) ut sin rapport etter at en yrkessjåfør med diabetes trolig fikk føling som utløste en alvorlig ulykke.

Denne rapporten henviser til et forslag til nye forskrifter, som blant annet omfatter økte krav til helsekontroll mv. for førere med denne medisinske tilstanden.

Dette forslaget om forskrifter kan altså få stor betydning for yrkessjåfører. Nå har havarikommisjonen anbefalt at Helsemyndighetene følger opp og tydeliggjør disse endringene for å øke sikkerhetseffekten.

Mistet kontrollen med ADR

Ulykken det refereres til skjedde den 12. juni i fjor tidlig på morgenen. En yrkessjåfør med farlig gods mistet kontrollen over bilen og traff midtrabatten på E18 inn mot Oslo.

Lastebilen fortsatte i ca. 850 meter før den kjørte utfor veien på høyre side. Der traff den en fjellskjæring før den ble kastet tilbake og ble liggende i veibanen. Føreren var alene i bilen og ble alvorlig skadet i ulykken.

Føreren hadde førerkompetanse på tungt kjøretøy, men dispensasjon for kjøring på grunn av at han hadde diabetes type 1. Undersøkelsen har vist at føreren mest sannsynlig hadde fått hypoglykemi (føling) på ulykkestidspunktet og at dette utløste ulykken.

Selv om sjåføren vurderes å ha fått god oppfølging av sin helsetilstand fra sin fastlege, anser SHT at en tettere oppfølging generelt og økt spesialistoppfølging spesielt vil ha en positiv effekt på trafikksikkerheten.

Denne saken ble første gang publisert 03/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017