Regjeringen med store penger til små bedrifter som sliter

I dag ble det presentert en krisepakke på 10–20 milliarder kroner per måned. Staten vil dekke en del av kostnadene som selskaper må betale når inntekter forsvinner

Tomt i ordrekurven og store faste utgifter? Illustrasjonbilde fra arkiv
Tomt i ordrekurven og store faste utgifter? Illustrasjonbilde fra arkiv
Publisert Oppdatert

KOMMENTAR: Den nye pakken som ble presentert i morges er grundig dekket i riksdekkende media, og ser ut til å ha kraft og substans til å løse mye.

Mange kommentatorer sier dette er bra, men det er fortsatt stemmer som peker på svakheter, ikke minst for små og mellomstore bedrifter, som "våre" næringer har veldig mange av.

Fortsatt er det mange praktiske forhold som er uklare, som kan være problemer i seg selv. Det vil snart vise seg.

NLF lister opp disse 7 punktene for hvordan pakken skal virke:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel

Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket

Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.