Så mange er dieselkontrollerte

Vi spurte 100 tilfeldige sjåfører om de noensinne har blitt kontrollerte for avgiftsfri diesel.

Vår uhøytidelige spørrerunde gir pekepinn om at kontrollen så langt har vært for dårlig. Selv om tre fjerdedeler av de spurte riktignok hadde blitt kontrollerte, så viste det seg at det oftest dreide seg om én gang i løpet av flere tiår.
Vår uhøytidelige spørrerunde gir pekepinn om at kontrollen så langt har vært for dårlig. Selv om tre fjerdedeler av de spurte riktignok hadde blitt kontrollerte, så viste det seg at det oftest dreide seg om én gang i løpet av flere tiår. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert
For omkring en måned siden stilte medlem i Transportkomiteen, Roy Steffensen, et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hva han ville gjøre med bruken av farget diesel. Nå lover ministeren økt fokus på kontroller.
For omkring en måned siden stilte medlem i Transportkomiteen, Roy Steffensen, et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hva han ville gjøre med bruken av farget diesel. Nå lover ministeren økt fokus på kontroller. Foto: Stortinget

Denne måneden ble det gjort kjent at samferdselsministeren lover økt fokus på bruk av farget diesel.

Det er ikke bare tanking fra stasjonspumper sene kveldstimer som man vil komme til livs. De siste årene har det også blitt stjålet mye diesel fra anlegg og trolig befinner en del av denne dieselen seg på lastebiler langs norske veier.

I tillegg skal vegvesenet nå gjennomføre en kampanje og gjennomføre store kontroller i flere uker.

Det har i en årrekke vært en åpen hemmelighet at slike kontroller omtrent har vært ikke-eksisterende. Men er dette sannheten? Vi spurte 100 tilfeldige sjåfører om de noensinne har blitt sjekket.

Mange har blitt sjekket... men det er lenge siden

76 av disse har faktisk blitt kontrollerte - men for 60 av disse er det mer enn 10 år siden. Få har opplevd mer enn en kontroll - og de fleste forteller at de har kjørt lastebil i flere tiår.

Ut fra vårt snevre utvalg kan vi videre registrere at åtte av de kontrollerte oppgir at de har blitt sjekket når de har kjørt person- eller varebil.

De resterende 24 sjåførene har aldri blitt kontrollerte. Mange av disse oppgir at de har mer enn 20 år på veien.

Grunnlaget vårt er naturligvis alt for dårlig til å gi noen korrekt statistikk - men det vil allikevel gi en god indikasjon på tilværelsen?

Så får tiden vise om en tilsvarende uformell spørrerunde gir noe annet resultat om et år eller to.

Denne saken ble første gang publisert 28/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017