Satser på nytt biogassanlegg og egentransport

Lindum er skeptiske til useriøse transportselskaper, ofte med utenlandske sjåfører og dårlig skodde vogntog. 9 lastebiler og ny flisbil viser offensiv satsting i Odda, sammen med planer om nytt biogassanlegg.

Torbjørn Skulbru med flisbil, lastebil med «Walking Floor» og to krokbiler som er klare for oppdrag
Torbjørn Skulbru med flisbil, lastebil med «Walking Floor» og to krokbiler som er klare for oppdrag Foto: Lindum

Denne artikkelen er først publisert hos samarbeidende nettsted Avfallsbransjen.no.

Torbjørn Skulbru som styrer bilparken hos Lindum i Odda bekrefter at det har vært en god økning i forespørsler den siste tiden.

– Bilene kjører mye trevirke, flis, restavfall, matavfall, slam, skrap og metaller både internt og for andre. Rundt 60 prosent er egentransport, mens resten er eksternt.

– Den ekstraordinære situasjonen som vi er midt oppi viser hvor viktig det er å ha egne biler og eget utstyr, sier Arfinn Førsund, prosjektleder salg/FoU hos Lindum i Odda.

Arnfinn Førsund
Arnfinn Førsund Foto: Lindum

Han legger ikke skjul på at han er lite begeistret for useriøse konkurrenter som driver med underbetalte sjåfører og dårlig utstyr.

– Konkurranse er sunt, men det må foregå på like premisser.

Dårlige veier utfordring

– Veinettet er en stor utfordring for oss som stort sett daglig kjører mellom Vestlandet og Østlandet. I år har det vært altfor mange perioder med stengt vei og kolonnekjøring. Slik burde det ikke være.

Det haster virkelig med å få på plass den vintersikre stamveien mellom Øst Vest. Dette gjelder ikke bare for Lindum, men hele næringslivet i regionen, understreker Førsund. Førsund er også er daglig leder i Hordalandsdiagonalen som arbeider for arm fra E134 til Bergen.

Lindum og avfallsbransjen betraktes som kritisk for storsamfunnet. -Aktiviteten er rett og slett nødt til å gå så normalt som mulig. Ingenting tyder på mindre oppdrag, selv i disse Koronavirus-tider, sier Arnfinn Førsund.

Satser med ny flisbil – rett fra foliering denne uka .
Satser med ny flisbil – rett fra foliering denne uka . Foto: Lindum

– Det er svært viktig at alle anleggene og deponiene er i kontinuerlig drift, derfor det er utrolig viktig at alle ansatte holder seg friske. Lindum tar alle forholdsregler og det er tydelig at de gjør en svært god jobb; hittil er ingen medarbeidere smittet. Det er helle ikke registrert noen smittetilfeller i Ullensvang kommune, tilføyer Førsund.

Det kan undertegnede bekrefte som passerte skilt ved innkjøringen til Ullensvang kommune som – omdiskutert – kun tillot passering gjennom den nye sammenslåtte kommunen.

Ny flishugger og samarbeid med kommunen

Lindum fikk nylig levert en ny flishugger som skal være svært effektiv, noe som øker kapasiteten til selskapet betydelig. Selskapet har én flishugger fast ved sitt anlegg i Drammen, og to mobile enheter som utfører oppdrag hovedsakelig fra Trondheim og sørover.

-Nå har vi igjen ledig kapasitet. Men like viktig er at den nye flishuggeren gir oss større fleksibilitet, slik at Lindum kan ta oppdrag også nord for Trondheim, sier Førsund.

Investerer i Odda

Lindum i Odda med ordfører Roald Aga Haug i midten
Lindum i Odda med ordfører Roald Aga Haug i midten Foto: Hardanger Folkeblad

Lindum er samlokalisert med renovasjonsavdelingen til Ullensvang kommune på Lindenes utenfor Odda. Kommunen har egen innsamling, mens Lindum har avtale om å besørge transport og omsetting av alle fraksjoner bortsett for husholdningsavfall.

Dette siste er det Geminor som har hånd om – men Lindum er trukket inn som underleverandør på transport til mottaksanlegget.

Både kommunen og Lindum står foran store investeringer i bygg og anlegg i Odda.

Ifølge ordfører Roald Aga Haug er Lindum en svært viktig bedrift å ha i Odda. Med sin betydelige spesialkompetanse og totalt 30 medarbeidere på Vestlandet er selskapet også viktig som samarbeidspartner til store Odda-bedrifter som Boliden og TIZIR.

Sammen med disse to hjørnesteinsbedriftene er Ullensvang kommune blant de viktigste kundene til Lindum i Vest. Kommunen har full drift på Miljøstasjonen, og så langt er det full drift også i de øvrige anleggene og fabrikkene til disse selskapene.

Flishugger hos Lindum
Flishugger hos Lindum Foto: Lindum

Avslutter kompostering etter 25 år

I 1995 startet byggingen av komposteringsreaktoren i Odda. Anlegget ble åpnet av daværende Næringsminister Grete Knudsen. Men etter 25 år og flere oppgraderinger er anlegget utslitt. Det er besluttet nedlagt og avvikles i løpet av 2020. Anlegget i Odda og komposteringsanlegget på Støleheie til Avfall Sør er to av de eldste lukkede anleggene som fremdeles er i drift i Norge.

Hva som skjer med anlegget og arealet er ikke helt avklart. Et alternativ er å bygge det om til et sorteringsanlegg som Lindum planlegger å bygge, men selskapet ser også på andre mulige utnyttelser av bygg og arealer.

Planlegger biogassanlegg

Lindum jobber med å få etablert nye behandlingsanlegg på Vestlandet og har flere prosjekter som er under utredning. Et av dem et er biogassanlegg i Ullensvang kommune, men det er også flere andre planer om anlegg på Vestlandet.

Når komposteringsreaktoren i Odda stenger for godt, vil matavfallet som Lindum i dag tar imot gå til selskapets anlegg i Tønsberg.

Arnfinn Førsund etablerte BioPlan i 1995 og bygde komposteringsanlegget sammen med lokale gründere og entreprenører. I 2010 overtok Lindum 50% av selskapet og i 2014 ble BioPlan en del av Lindum. Han innrømmer at det er vemodig at anlegget nå skal legges ned.

-Men som sagt har Lindum mye spennende på gang her på i Vest. Et av målene er å få på plass et nytt behandlingsanlegg for organisk materiale i regionen, avslutter Arnfinn Førsund.

Denne artikkelen er først publisert hos samarbeidende nettsted Avfallsbransjen.no.