Schenker først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS skal teste ut vogntog av typen DUO2.

Innføring av DUO 2 vil føre til færre vogntog på norske veier og bidra til en mer miljøvennlig transport, mener Schenker.
Innføring av DUO 2 vil føre til færre vogntog på norske veier og bidra til en mer miljøvennlig transport, mener Schenker. Foto: Schenker
Publisert

- Vi har meget god erfaring med 25,25 meters vogntog gjennom flere år, skriver Schenker i en melding i dag.

Derfor vil selskapet starte med testkjøring med 32 meters vogntog og kapasitet på 80 tonn. 32 meters er allerede i bruk i Finland, og det har blitt testet i Sverige med gode resultater.

- Vi ønsker å benytte disse på E6/E18 på sentrale Østlandet inkl. tilførselsveier til aktuelle terminaler hvor det går betydelige godsmengder i dag, senere også ned til Agder når E18 er ferdigbygd. Det er svært gode veier og trafikale forhold som tilsier bruk av denne kjøretøykombinasjonen, fortsetter Schenker.

Vogntoget de kaller DUO2 er miljøvennlig har lastekapasiteten som er er 27 prosent høyere enn et modulvogntog på 25,25 meter. ODobbelt så mye som en vanlig semitrailer.

De tenker seg en testordning på strekninger som Alnabru-Sandefjord/Skolmar eller Alnabru-Rudshøgda. En testordning innebærer dispensasjon fra gjeldene regelverk når det gjelder vektfordeling og lengde på kjøretøyene.

Schenker skal vise DUO2 på Alnabru på torsdag, men skriver intet om når de tror testingen kan starte.