Skal kontrolleres likt

Illustrasjonsbilde fra en tidligere kontroll i regi av Statens vegvesen. Her er det Karl Ingvald Fuhr som sjekker dekk,
Illustrasjonsbilde fra en tidligere kontroll i regi av Statens vegvesen. Her er det Karl Ingvald Fuhr som sjekker dekk, Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

I «alle» år har det vært slik at enkelte kontrollplasser er mer beryktet enn andre i kontroller. På samme måte er det slik at når man skal registrere bil, er det noen plasser som det går greit, mens det andre steder oppleves kronglete.

Dette er man klar over, også i kontrolletaten. De siste årene har det derfor vært slik at kontrollører fra ett distrikt er med kollegaer i et annet distrikt, slik at de kan lære av hverandre. Målet er at en sjåfør skal bli behandlet likt uansett hvor han eller hun blir stoppet. En god måte å få til dette, er å jobbe over fylkesgrensene.

Forrige uke har 36 kontrollører fra hele Midt-Norge kontrollert 451 tunge kjøretøy over tre dager på Bergsøya og Horgheim.

Det ble 96 mangler som måtte utbedres før kjøretøyene fikk kjøre videre. 19 gebyrer ble utskrevet for feil og mangler og seks førere ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid.

La oss ikke dvele ved manglene denne gangen, men heller se det positive i at kontrollørene stadig oftere har kontroller der ansatte fra andre distrikter er med.

- Hensikten er å sikre at vi løser oppgavene likt og at vi samarbeider. En sjåfør skal bli behandlet likt uansett hvor han eller hun blir stoppet. Da må vi jobbe sammen over fylkesgrensene, forteller fagleder for utekontroll Runar Inge Larsen i Statens vegvesen.

Denne saken ble første gang publisert 23/03 2017, og sist oppdatert 07/04 2017