Politimann skryter av yrkessjåførene

Av ca 400 kontrollerte fikk to utslag på utåndingsprøve. Det er selvsagt to for mye, men politiet skryter av tilbakemeldingen fra norske sjåfører - de setter pris på å bli kontrollert.

- Det er veldig positive tilbakemeldinger fra sjåførene. Nå blir det jo de norske som prater mest da, men de gir uttrykk for at det er veldig ålreit at vi er tilstede og kontrollerer dem.
- Det er veldig positive tilbakemeldinger fra sjåførene. Nå blir det jo de norske som prater mest da, men de gir uttrykk for at det er veldig ålreit at vi er tilstede og kontrollerer dem. Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Publisert Oppdatert

Politiet var tilstede med to patruljebiler og fire tjenestemenn da Tungt.no besøkte Taraldrud kontrollstasjon torsdag 31. oktober.

Dette var en samordnet kontroll mellom Statens vegvesen og politiet. Vi slo av en prat med Rune Dahl, som er politioverbetjent i UP distrikt 1.

Positive tilbakemeldinger

- Hva tenker du om slike felles kontroller?

- Det er alltid hyggelig! På denne måten får vi jo kontrollert alt, både teknisk og promille.

- Har dere tatt noen med promille?

- Dessverre fikk vi ett treff idag og ett igår. Det er selvsagt to for mye, men i forhold til hvordan ryktene var før, så vil jeg si at dette er veldig bra.

Politiet utførte promillekontroll på ca 400 tyngre kjøretøy. Bil og sjåfør på bildet hadde, som de fleste andre, alt i orden.
Politiet utførte promillekontroll på ca 400 tyngre kjøretøy. Bil og sjåfør på bildet hadde, som de fleste andre, alt i orden. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

- Hva synes sjåførene om å måtte blåse?

- Det er veldig positive tilbakemeldinger fra sjåførene. Nå blir det jo de norske som prater mest da, men de gir uttrykk for at det er veldig ålreit at vi er tilstede og kontrollerer dem.

Tester ikke for medikamenter eller narkotika

Det er dessverre en kjensgjerning at mange som ferdes i trafikken kan være påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Likevel er det sjelden at dette kontrolleres blant yrkessjåfører.

- Tester dere for annen type rus enn alkohol idag?

- Ikke med de måleapparatene vi har nå. Vi ser jo selvfølgelig etter åpenbare tegn, som for eksempel på øynene, og er det mistanke kan vi ta en spyttprøve. Den foregår enkelt med en liten pinne i munnen som deretter blir avlest i et måleapparat. Vi har ikke testet noen på denne måten de to siste dagene.

Ingen saker bør henlegges

- Assisterer dere vegvesenet med noe annet under kontrollene?

- Vi forkynner eventuelt anmeldelser som vegvesenet skriver.

- Hva tenker du om antall anmeldelser sett i forhold til antall henleggelser?

- Jeg sitter dessverre ikke på konkrete tall, så det kan jeg ikke uttale meg om, men ja - jeg har hørt om at en del blir henlagt. Dette skyldes jo kapasitet, og jeg håper jo dette blir bedre. Generelt bør jo ingen saker bli henlagt.

Tungt.no snakket også med flere av Statens vegvesen sine kontrollører. De kunne melde om at samarbeidet på tvers av etatene stadig blir bedre.

En av de store utfordringene som likevel ble påpekt, var kunnskapsnivået blant juristene som behandler anmeldte saker. Spesielt gjaldt dette saker som dreier seg om ulovlig kabotasje.