Slik vil de forbedre kabotasjekontrollen

Solvik Olsen er positiv til ny rapport som vil føre til flere felles kontroller av bedrifter og arbeidstakere

Rapporten foreslår tre overordnede nivåer for tiltak: Operativt samarbeid mellom etatene, samarbeid om arbeidslivskriminalitet (A-krimsaker) og noen tiltak som vil innebære regelverksendringer.
Rapporten foreslår tre overordnede nivåer for tiltak: Operativt samarbeid mellom etatene, samarbeid om arbeidslivskriminalitet (A-krimsaker) og noen tiltak som vil innebære regelverksendringer.
Sist oppdatert

Gråsoner og smutthull eller regelrett spekulasjon i at man tjener mer penger på lovbrudd enn å utføre transport etter reglene har vært en stadig økende problemstilling i transportbransjen.

Les også: Det er null kontroll, null oversikt, mye penger i omløp og fritt frem

Ett av de overordnede utfordringene er at etatene ikke har god nok kommunikasjon seg imellom. I klartekst har det betydd at brudd oppdaget av politi eller arbeidstilsyn ikke nødvendigvis har blitt fanget opp av vegvesenet i neste kontroll.

Nå er en ny rapport utarbeidet av Vegdirektoratet. Den foreslår flere konkrete tiltak som skal forbedre samarbeidet mellom etatene.

Rapporten er laget av en arbeidsgruppe som består av representanter fra Arbeidstilsynet, Politiet, Tolletaten, Skatteetaten og Statens vegvesen.

Felles kontroller

- Det er viktig å samarbeide på tvers av etater for å sikre at kontroll- og tilsynsarbeidet blir mer effektivt og målrettet og av bedre kvalitet. Det vil føre til flere felles kontroller av bedrifter og arbeidstakere, i tillegg til trafikkontroller av tunge kjøretøy.

At informasjon kan deles mellom disse etatene gjør at man for eksempel kan knytte vogntog kontrollert av Statens vegvesen opp mot kontroller Arbeidstilsynet gjennomfører.

Da sørger vi for et helhetlig arbeid for å gi aktørene i transportbransjen like vilkår, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en presseuttalelse. Han er positiv til rapporten.

Rapporten foreslår tre overordnede nivåer for tiltak: Operativt samarbeid mellom etatene, samarbeid om arbeidslivskriminalitet (A-krimsaker) og noen tiltak som vil innebære regelverksendringer.

Rapporten er nå oversendt Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet der Samferdselsdepartementet ber om at disse tiltakene vil bli satt i verk eller utredet nærmere i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger i rapporten.

 

Denne saken ble første gang publisert 04/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017