Søppelkjøring er også samfunnskritisk

- Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som ikke må stoppe opp, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad. Han ber avfallsaktørene holde hjulene i gang

Foto: Vivianne Lemay
Publisert

Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og resten av Europa.

- Om man ikke klarer å opprettholde innsamlingen, behandlingen og slutthåndteringen av alt avfallet samfunnet produserer, kan konsekvensene bli store, sier administrerende direktør i gjenvinningsselskapet Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, og må etter beste evne holde hjulene i gang slik at vi unngår opphoping av søppel i logistikk- og verdikjeden. En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser – blant annet i form av økt fare for skadedyr, brannfare og spredning av sykdommer.

Administrerende direktør i gjenvinningsselskapet Geminor, Kjetil Vikingstad
Administrerende direktør i gjenvinningsselskapet Geminor, Kjetil Vikingstad Foto: GeminorSS

Som internasjonal gjenvinningsaktør har Geminor kontakt med hele verdikjeden i inn- og utland, og går nå i dialog både med avfallsprodusenter, mottakere, transportører og myndigheter for å se på mulige løsninger for å sikre stabil drift av renovasjonstjenester og mottakskapasitet i tiden som kommer.

– Vi anbefaler alle bransjeaktører å holde hjulene i gang, og at mottaksanlegg og forbrenningsanleggene driftes etter beste evne. Når stadig flere blir rammet av Koronaviruset vil dette skape utfordringer både hva gjelder transport, lagring, logistikk og mottakskapasitet – og vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange. Fleksibilitet og nye løsninger blir nøkkelord fremover, og vi trenger «alle mann ved pumpene», mener Kjetil Vikingstad.