SR Group - Kvalitet lønner seg

Ved årsskiftet gikk SR Transport, Waage Transport og Halling Frakt inn under fellesnavnet SR Group AS. Samtidig overtar de store kontrakter etter Panalpina, som har trukket seg ut av basekjøringen.

SR Group opplever ofte at kunder sender enkelt gods med andre og billigere transportører, mens de kommer tilbake når det kreves litt mer av transportøren til enkelte oppdrag.
SR Group opplever ofte at kunder sender enkelt gods med andre og billigere transportører, mens de kommer tilbake når det kreves litt mer av transportøren til enkelte oppdrag.
Publisert Oppdatert
Bjørnar Myrseth, avdelingsleder Kristiansund
Bjørnar Myrseth, avdelingsleder Kristiansund
Tore Ronny Vatn, teamleder langtransport
Tore Ronny Vatn, teamleder langtransport
Konsernsjef Kjell Fjeldheim har jobbet hardt etter oppkjøpet av Panalpina sin base til basetransport i Norge. Nå er de fleste kontraktene i havn.
Konsernsjef Kjell Fjeldheim har jobbet hardt etter oppkjøpet av Panalpina sin base til basetransport i Norge. Nå er de fleste kontraktene i havn.
Roar Hannasvik, teamleder lokaltransport
Roar Hannasvik, teamleder lokaltransport
SR Group kunne spart nærmere 50 millioner kroner på å ansette utenlandske sjåfører på bilene sine, men mener det ville gått ut over kvalitet og service. Transportøren mener sjåførene er en viktig brikke når det satses tungt på nytt og riktig utstyr.
SR Group kunne spart nærmere 50 millioner kroner på å ansette utenlandske sjåfører på bilene sine, men mener det ville gått ut over kvalitet og service. Transportøren mener sjåførene er en viktig brikke når det satses tungt på nytt og riktig utstyr.

Vi møter konsernsjef Kjell Fjeldheim, for en prat om rikets tilstand.

Odelsgutten fra Gjesdal har overtatt det daglige ansvaret etter grunnlegger Bjørn Røstad.

Han begynte i SR Transport tilbake i 2002, som økonomi- og kostnadsansvarlig.

Dengang hadde SR Transport en samlet omsetning på 60 millioner kroner. Gode tall, men utviklingen siden har vært formidabel.

Nå sikter SR Group seg inn på milliardomsetning innen kort tid.

Større

I 2013 passerte selskapet 500 millioner kroner i omsetning. De disponerer godt over hundre transportløyver i tillegg til dem som er på vei inn etter overtakelsen av endel Panalpina-transportører. Totalt sysselsetter SR Group 230 ansatte i dag og har avdelinger i Stavanger, Bergen, Kristiansund, Ål, Oslo, Trondheim og Alta.

Kontorene og terminalen i Energiveien utenfor Stavanger er etter utallige ombygninger allerede begynt å bli for små og et tredje byggetrinn er under planlegging.

- Vi har også vært ute og handlet endel andre selskaper underveis. Vi fisjonerte Waage Transport i Kristiansund allerede i 2006 og skilte ut langtransporten i et eget selskap som het Waage-SR. Resten av Waage Transport fulgte etter i 2009. I 2011 kom GeSi Shipping inn og i 2012 kom Halling Frakt, sier Fjeldheim.

Milepæl

Fra årsskiftet 2013/14 er SR Group ett operativt selskap, med to søsterselskap i Total Transport i Bergen i tillegg til Alta Logistics.

Milepælen for SR i 2013 var uten tvil kontrakten med Subsea7 og i første kvartal i år har de sloss hardt om flere og enda større kontrakter i offshoremarkedet.

Da Transportmagasinet besøkte SR Group, var overtakelsen av Panalpina sin base til base-transport nettopp landet, men ikke helt uten problemer.

Det verdensomspennende selskapet Panalpina hadde nemlig dårlige erfaringer med denne type overtakelser, og forlangte derfor at Konkurransetilsynet skulle behandle saken først, noe som trenerte overtakelsesprosessen for SR Group. Kontakt med Panalpina-kundene med tanke på videre samarbeid måtte settes på vent og i mellomtiden tegnet flere av dem kontrakter med konkurrentene.

60 millioner kroner

For Panalpinas faste transportører førte dette også til store problemer. SR Group kunne ikke love dem innpass før de visste hvilke kontrakter de fikk med seg, noe som førte til bråstopp i oppdragene for mange bileiere.

I skrivende stund har SR Group skrevet kontrakt med noen av de tidligere transportørene, men med et langt lavere antall biler enn tidligere.

- I utgangspunktet var det flere hundre kunder i Panalpinasystemet. Vi har arbeidet godt i tiden etterpå, og slik det ser ut pr. dags dato ender vi opp med kunder for ca 60 millioner kroner i året. Det er vi godt fornøyd med, sier Fjeldheim.

Førersetet

SR Group sin intensjon med overtakelsen av Panalpina sin basetransport var å komme litt i førersetet i forhold til sine konkurrenter.

Flere store internasjonale aktører har signalisert at de vil satse på basetransporten fremover. Blant andre er danske Freja Logistikk i ferd med å bygge seg opp med avdeling i Stavanger. Det samme er Green Carrier.

- Oppskriften for å møte konkurransen er å verne om de tradisjonene og verdiene SR har bygget opp, så er det opp til kundene å velge. Vi kommer aldri til å være billigst på pris, fastslår Fjeldheim.

Kalkulator

Når det kommer til innleide transportører så håper Fjeldheim at fremtidige transportører de skal samarbeide med kan bruke kalkulatoren. Han kaller det en skandale for transportbransjen at så mange ikke kan regne på kontrakter de inngår. Statistikken over konkurser i godstransport på vei underbygger påstanden, mener han.

Fjeldheim opplever ofte at bileiere som kommer inn i bransjen, pantsetter hus og hjem, kjøper et fantastisk flott utstyr, uten å ha gode nok kunnskaper om hvilken kjøring og økonomi man går inn på.

Norske sjåfører

- Vi ser jo at resultatet de rene transportørene som kjører for speditører kan vise til, er gjennomgående veldig dårlig. Derfor vil vi i SR eie en del av utstyret selv og vi skal ha kundekontakten selv. Dette gir oss også inngående og direkte kunnskap om de ulike kostnadsnivåene på kjøringen vi holder på med. Vi vet hva som er kostnadsdrivende og har samtidig en god økonomi. Marginene i denne bransjen er selvsagt alt for små, men det må bransjen selv ta ansvaret for, mener Fjeldheim.

Filosofien fremover er å bli litt bedre hver dag, ha fokus på kompetansebygging og bruke mye tid på opplæring.

- Vi har som mål å bli et milliardselskap innen kort tid. Et helnorsk sådan. Vi kunne spart nærmere 50 millioner kroner i året ved å skifte ut alle våre sjåfører med utenlandske, men det ville trolig ført til mer skader og dårligere service. Men igjen, det er til syvende og sist opp til kundene å velge om de vil betale for dette eller ikke, konkluderer han.

Uren bransje

90 prosent av det SR Group bedriver handler om oljeindustrien.

- Den siste tiden har vi også sett at det stadig blir flere og flere utenlandske vogntog på norske veier. I og med at vi har mange etablerte internasjonale aktører i Norge er dette kommet for å bli. Men, de må forholde seg til samme regelverk som vi må. Det er derfor viktig at regelverket vi har blir kontrollert og håndhevet, blant annet med tanke på kabotasje og vinterutrustning, mener han.

Kvalitet

SR Group opplever ofte hos sine kunder at «enkelt» gods forsvinner til andre og billigere transportører, mens de kommer tilbake til dem når de skal sende avgårde gods som krever litt mer.

I SR Group er man opptatt av kvalitet i alle ledd og at det skal lønne seg å tilby nettopp dette. Som transportør må de selv ta ansvar for alle kostnader, helt ut i ytterste ledd av kjeden. Fjeldheim er ikke like imponert over dem han skal konkurrere med om de store kontraktene.

Ny jobb. Tina Øversjøen og Anders Wiers ble med på lasset da SR Group overtok Panalpina sin basetransport. - Vi er glade for å få jobb i et selskap som vet hva denne transporten dreier seg om, sier Wiers.
Ny jobb. Tina Øversjøen og Anders Wiers ble med på lasset da SR Group overtok Panalpina sin basetransport. - Vi er glade for å få jobb i et selskap som vet hva denne transporten dreier seg om, sier Wiers.