Stenger E134 Strømsåstunnelen

Statens vegvesen stenger E134 Strømsåstunnelen i Drammen helt i fire uker. Det vil føre til lange køer i Drammensområdet.

–Vi beklager at stengingen vil skape store utfordringer for mange. Det blir lengre køer og større press på sentrumsgatene, sier Odd Grette, prosjektleder i Statens vegvesen. Det er særlig i rushtrafikken det blir store problemer. Vegvesenet vil følge utviklingen i trafikken nøye.
–Vi beklager at stengingen vil skape store utfordringer for mange. Det blir lengre køer og større press på sentrumsgatene, sier Odd Grette, prosjektleder i Statens vegvesen. Det er særlig i rushtrafikken det blir store problemer. Vegvesenet vil følge utviklingen i trafikken nøye.
Sist oppdatert

Det er sikringsarbeid som nå gjør at Strømsåstunnelen stenges. Ved en rutineinspeksjon er det oppdaget et område som må sikres bedre.

- For å få til dette må vi ta ned deler av taket i tunnelen (tunnelhvelvet), sier Odd Grette, prosjektleder i Statens vegvesen. Dette er en omfattende jobb, for omfattende til at vi kan gjøre dette nattestid. Vi vil jobbe hele døgnet for å få jobben gjort så fort som mulig, forteller han.

Daglig kjører omkring 18000 biler i tunnelen.

- Vi er klare over at dette vil gå ut over tungtrafikken i området, forteller kommunikasjonsrådgiver Bente Espeseth til tungt.no. De lover å følge utviklingen nøye.

Vegvesenet legger opp til følgende stengeperiode:

  • Tunnelen stenges helt fra kl. 21.00 fredag 27.januar og frem til kl. 05.00 fredag 10. februar
  • Tunnelen stenges kun om natten fra fredag 10.februar og frem til fredag 24.februar
  • Tunnelen stenges helt fra kl. 21.00 fredag 24.februar og til fredag 10. mars.
– Det er ikke farlig å kjøre Strømsåstunnelen, men vi velger å stenge tunnelen og gjennomføre arbeidene nå fordi vi skal i gang med anleggsarbeider flere steder i Drammen ut over våren, sier Grette.
– Det er ikke farlig å kjøre Strømsåstunnelen, men vi velger å stenge tunnelen og gjennomføre arbeidene nå fordi vi skal i gang med anleggsarbeider flere steder i Drammen ut over våren, sier Grette. Foto: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 23/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017