Altfor mange har en henger løs

Etter lesertips begynte redaksjonen å sjekke tralleulykker. I løpet av kort tid fant vi 13 stykker - bare i år!

Faksimiler av tre tilfeldige hengerulykker i år. Det har skjedd MANGE flere. Se også bildeserie under. Er dette tilfeldig - eller ligger det systemfeil bak? Redaksjonen ønsker lesertips.
Faksimiler av tre tilfeldige hengerulykker i år. Det har skjedd MANGE flere. Se også bildeserie under. Er dette tilfeldig - eller ligger det systemfeil bak? Redaksjonen ønsker lesertips.
Sist oppdatert

Alle som kjører trekkvogn har nok tenkt tanken på hva som kan skje om tralla skulle løsne og falle av i fart.

Dyktige sjåfører forsikrer seg om at svingskiva er skikkelig i lås. Likevel virker det nå som om stadig flere opplever marerittet – tralla løsner og førerkortet blir beslaglagt.

Etter tips om noe som kan være teknisk svikt på enkelte svingskiver, ønsker Tungt.no å se nærmere på saken.

Skjer i høyresving

Etter søk på nettet, fant vi hele 13 ulike saker som er omtalt av media til nå i år. Fellesnevneren for flere av sakene er at tralla har løsnet ved lav fart i høyresving, ofte i det bilen er på vei ut av en rundkjøring.

Hvor mange hendelser som ikke har vært i media kan man jo bare spekulere i…

Førerkortbeslag

Med mindre det er synlige tekniske feil, beslaglegger som regel politiet sjåførens førerkort på stedet.

– Det er tatt beslag i sjåførens førerkort, og vi oppretter sak på forholdet. Det er utslagsgivende at blant annet tilhengeren faller av, da har ikke fører vært aktsom nok, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen til avisen Budstikka, etter at en tralle løsnet ved Sollihøgda i sommer.

Men hva om flere av disse ulykkene faktisk ikke skyldes uaktsomhet, men tekniske feil på svingskivene? Blir dette godt nok undersøkt? Burde førerkortbeslag ventes med til fakta er på bordet?

Statens havarikommisjon undersøker ikke

Tungt tok kontakt med Rolf Mellum som er avdelingdirektør i Statens havarikommisjon for transport.

- Hvor mange uhell/ulykker med denne problemstillingen er innrapportert i år?

- Vi er i 2019 varslet om 3 uhell hvor semitrailer har løsnet i svingskive. Vi vurderer fortløpende å åpne undersøkelse på slike hendelser men har så langt ikke kunnet prioritere dette.

- Hvor mange uhell er undersøkt av dere?

- Det er ikke startet noen undersøkelse av oss om denne problemstillingen så langt.

- Etter søk på nettet i dag, virker det som uhell av denne typen ofte skjer i høyresving der kjøretøyet holder lav fart, eksempelvis rundkjøringer og kryss – har dere undersøkt/sett noen sammenheng her?

- Dette kan vi ikke kommentere da vi ikke har noen slik kunnskap.

TUNGT ØNSKER TIPS!!! Har du selv opplevd at tralla løsner, etter at du hadde forsikret deg om at svingskiva var i låst posisjon? Da ønsker vi at du tar kontakt. Journalist Bjørn Røst Kjørmo treffer du på email [email protected] - eller send oss PM på Tungts facebookside.

HER ER NOEN FLERE EKSEMPLER:

Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile
Foto: Faksimile