"Svart" polskdrevet terminal stengt på Borgenhaugen

– Dette er første gang meg bekjent at myndighetene har gått til aksjon mot en «svart» terminal og stengt den, sier Jon Molnes, leder av krimseksjonen i Statens vegvesen.

Bildet av arbeid ved "terminalen" er tatt august 2018.
Bildet av arbeid ved "terminalen" er tatt august 2018. Foto: Transport & Logistikkforbundet
Sist oppdatert

Klokken 04.00 mandag 25. mars gjennomførte krimseksjonen i samarbeid med politiet, Skatt, Arbeidstilsynet og utekontrollmannskaper fra Svinesund og Jessheim aksjon mot stedet.

Det er Vegnett.no som bringer saken.

Tre vogntog ble stanset etter å ha blitt observert kjørende fra stedet. Alle ble anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring. «Terminalen» ble stengt av politiet, og det er åpnet sak. Resultatet av aksjonen vil bli fulgt opp av alle etatene som deltok i aksjonen.

– Virksomheten har vist seg omfattende, organisert og regelmessig. Vi har registrert et betydelig antall traller og trekkere som knyttes til «terminalen», sier Jon Molnes, leder av krimseksjonen i Statens vegvesen.

Det opplyses at " Krimseksjonen i Statens vegvesen har behandlet informasjon fra bransjen og våre egne utekontrollører på Svinesund".

Fra før kjenner tungt-redaksjonen til at Transport & Logistikkforbundet (TLF) har gjort et omfattende spanearbeid og sendt bekymringsmeldinger om virksomheten - se link her for historikk.

SVV opplyser at det blant annet er grunn til å tro at:

  • Selskapet frakter internasjonalt gods inn til Norge i modulvogntog som lastes over på andre vogntog og distribueres til ulike destinasjoner i Norge ved ulovlig kabotasjekjøring. Virksomheten er organisert og omfattende.
  • Det produseres CMR-fraktbrev som har til hensikt å «lure» kontrollører til å tro at vogntogene selv har kommet over grensa med lasten, og dermed være en ordinær internasjonal transport.
  • Ved ulovlig kabotasjekjøring, eller fiktive ordinære internasjonale transporter, bryter selskapet krav til allmenngjort lønn.