Sverige innfører 74 tonn og bevilger 100 millioner til kontroller

… men det er en rekke begrensninger. Og ingen slår finnene.

Både svenskene og finnene har i dag høyere vekter enn Norge. Norges Skogeierforbund mener at vi også bør kunne nyttiggjøre oss 8- og 9-akslede kjøretøyer i Norge. Skogeierforbundet ønsker derfor å gjennomføre et prøveprosjekt med slike kjøretøyer, og er i dialog med Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet om dette.
Både svenskene og finnene har i dag høyere vekter enn Norge. Norges Skogeierforbund mener at vi også bør kunne nyttiggjøre oss 8- og 9-akslede kjøretøyer i Norge. Skogeierforbundet ønsker derfor å gjennomføre et prøveprosjekt med slike kjøretøyer, og er i dialog med Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet om dette.
Sist oppdatert

Det er nå relativt klart at regjeringen i Sverige vil innføre 74 tonn totalvekt. Forslaget har nemlig vært jobbet med lenge, men det var først i januar i år at infrastruktuministeren i Sverige, Anna Johansson, fortalte at det trolig ville innføres på deler av veinettet i 2017. Nå er det ventet at ordningen vil tre i kraft mars neste år.

Les også: 74 tonn i Sverige?

Det er dog flere begrensninger rundt forslaget. Den svenske regjeringen vil nemlig fremme forslag som styrker godstransport med jernbane og sjø.

Derfor vil lastebiler med 74 tonn kun tillates der jernbane eller sjøfart ikke er mulig å gjennomføre. I realiteten er kanskje denne konkretiseringen noe unødvendig. Kalkulatoren bestemmer og tall fra Sverige forteller at slik transport ligger på omkring 10 øre per tonnkilometer på jernbane, mens den på bil vil koste en femtiøring.

I tillegg skal naturligvis veiene klare å bære denne vekten. Det vil derfor i første omgang kun være et begrenset antall veier som åpnes for 74 tonn. I tillegg vil det være krav til utstyret i form av to ekstra aksler. I realiteten snakker vi om tømmertransport. Vi tipper at transportører kanskje vil kvie seg for å investere i nytt utstyr før de med sikkerhet vet hvor og hvilke veier som åpnes - og hvordan det hele vil løse seg med kilometerskatt som det også jobbes med i Sverige.

Ambisjonen fra regjeringen er fortsatt at gods skal flyttes fra vei til sjø og jernbane. Et virkemiddel er også å tillate tyngre og lengre godstog enn tidligere. Dette er allerede innført.

Gir 100 millioner til kontroller

Når svenskene nå drar klimakortet opp fra kortstokken, ser de at ett virkemiddel også er å sørge for miljøvennlig lastebiltransport. Forslaget om 74 tonn er kun et moment i en større pakke.

I budsjettforslaget for 2017 foreslås det også å gi 25 årlige millioner kroner frem til 2020 for økte kontroller av lastebiltrafikken.

I Sverige har man en periode slitt veldig med stort frafall av dyktige kontrollører og nedbemanning av kontrollene - samtidig som de ser at en rekke farlige transporter som har passert Sverige, ved flere tilfeller blir stoppet i Norge.

HCT-løsninger

Svenskene har jobbet mye med løsninger innen såkalt High Capacity Transport, HCT.

Best kjent er kanskje prosjektet "En Trave Till" - som oversatt blir noe slikt som "en tømmerbunt til". I dette prosjektet har svenskene fraktet tømmer på sine landeveier med 30 meter lange kjøretøy med 11 aksler og 90 tonn totalt.

Ingenting slår finnene

I Norge har vi enkelte plasser lov til å frakte 60 tonn. Svenskene har i dag 64 tonn og øker altså til 74 neste år. Men ingenting slår finnene. De er tyngst i Europa med 76 tillatte tonn for 9-akslede kjøretøyer.

Dessuten er de Europas råeste i nye forsøk også. Se videoen der de tester 33 meter og 104 tonn på veien.

Denne saken ble første gang publisert 05/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017