Vegvesenet retter på regjeringen om modulvogntog

«Det er enten det ene eller det andre regelsettet som skal følges, og det er ikke mulig med kombinasjoner.»

Lang bil. Arkivbilde
Lang bil. Arkivbilde
Publisert

Vegvesenet skriver følgende:

«Det er lagt ut en pressemelding på www.regjeringen.no. med overskriften «Tilrettelegger for økt bruk av modulvogntog» Vi vil presisere hva dette innebærer i praksis.

Modulvogntog som kan kortes inn til 19,5 m, kan velge hvilket regelsett de skal følge ut fra den aktuelle vogntoglengden i øyeblikket.

Valget som kan gjøres er:

Når modulvogntoget er over 19,50 m må de følge vegliste modulvogntog og særbestemmelsene for modulvogntog i § 5-5 nr. 2 i forskrift om bruk av kjøretøy.

Når modulvogntoget ikke overstiger 19,50 m må de følge de vegliste normaltransport og de tilsvarende bestemmelsene for vanlige vogntog i forskrift om bruk av kjøretøy. (Obs! Sporingskravet står i § 4-2 pkt. 8)

Det er enten det ene eller det andre regelsettet som skal følges, og det er ikke mulig med kombinasjoner.

Tolkning av regelverk

Veglistene påvirkes ikke av dette. Dette er en tolkning av gjeldende regelverk og valget mellom disse to alternativene kan derfor gjøres i dag.