Tam debatt om konkurransen med utenlandske biler

Vlantana Norge er et alt for ryddig selskap til at det ble noen store konfrontasjoner da selskapets logistikkdirektør Ruta Sakalauskaite møtte NLF-direktør Geir A. Mo til debatt på Transport & Logistikk.

Mange hadde store forventninger til sesjonen "Konkurransen mellom norske og utenlandske selskap" der Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), skulle møte Ruta Sakalauskaite logistikkdirektør i Vlantana Norge til debatt. Det ble en heller tam affære.
Mange hadde store forventninger til sesjonen "Konkurransen mellom norske og utenlandske selskap" der Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), skulle møte Ruta Sakalauskaite logistikkdirektør i Vlantana Norge til debatt. Det ble en heller tam affære. Foto: Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Med 800 deltakere og et fullstappet utstillingsområde er Transport & Logistikk bransjens desidert viktigste møteplass for både vareeiere, transportører, organisasjoner, myndigheter og politikere.

Mange hadde store forventninger til sesjonen "Konkurransen mellom norske og utenlandske selskap" der Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), skulle møte Ruta Sakalauskaite logistikkdirektør i Vlantana Norge til debatt.

Mo innledet med å informere at organisasjonen representerer 20.000 lastebiler og har en visjon om å trygge norsk godstransport. Han poengterte at medlemmene er selskaper som er registrert i Norge, som følger norske lover og regler og som sikrer norsk verdiskaping.

Mo viste til den store godsanalysen som ble presentert i fjor hvor det fremkommer at det transporteres 250 millioner tonn gods på norske veier. Med bruk av sterke incentiver viser analysen at det bare vil være mulig å kunne flytte over fem til syv millioner tonn til sjø og jernbane. Analysen spår en enorm vekst i transportarbeidet og økningen vil derfor i all hovedsak komme på vei.

– Samtidig overtas stadig mer av transportene av utenlandske selskaper og da har vi et bilde med store utfordringer for norsk lastebilnæring, sa Mo, som ikke har noen tro på at denne utviklingen kan snus og at de derfor må forberede seg på virkeligheten.

Han viste til at vi er en del at et åpnet europeisk marked og at utenlandske transportselskaper er billigere.

– Men til hvilken pris? spurte Mo. – Det har sine konsekvenser, og en god del handler om kriminalitet og trafikksikkerhet. Stadig flere NLF-medlemmer opplever utrygghet, og i en fersk undersøkelse kom det frem at hele 41prosent av dem har opplevd å bli frastjålet diesel, kjettinger og annet. Mer alvorlig er det at syv prosent av medlemmene har opplevd grov kriminalitet og vold, og det er en dobling siden 2012, sa NLF-direktøren.

Vil ha eget transportpoliti

Mo vil naturligvis ha likhet for loven. I likhet med norske selskaper må også de utenlandske være registrert i et norsk register, ha ansatte i et norsk register og de må betale sine skatter og avgifter.

– Utenlandske selskaper kan etablere seg her i landet, men de importerer arbeidskraften, sa Mo, som stilte spørsmål om det oppnås like konkurransevilkår slik reglene er utformet.

– Norske transportører skal møte konkurransen med kvalitet, trafikksikkerhet og lokalkunnskap om markedet, men vi krever like konkurransevilkår. Ikke bare på papiret, men også i virkeligheten, sa Mo.

Han viste til at det må gjennomføres effektive kontroller og at det må bli slutt på at etatene sender saker seg imellom. NLF har foreslått å etablere et transportpoliti som kan samordne innsatsen fra de etatene som i dag har kontrollfunksjon og ønsker seg dessuten et klarere kabotasjeregelverk.

Kjører én million kilometer i måneden

Med et noe frynsete rykte hadde kanskje både Mo og mange i salen forventet å få presentert et helt annet bilde av virksomheten til Vlantana Norge enn det Ruta Sakalauskaite ga. Hun presenterte i stedet et veldrevet selskap med rutiner og standarder som skal oppfylle Vlantanas fire kjerneverdier; kvalitet, bærekraft, sikkerhet og innovasjon.

Litauiske Vlantana ble etablert i 1992 og har over 1.000 kjøretøyer og 1.200 traller som opererer over hele Europa. Vlantana Norge ble etablert i 2012 og har 200 sjåfører og 110 treakslede Volvo FH trekkvogner, alle med Euro 6-motorer.

Sakalauskaite opplyste at selskapet er kvalifisert av TransQ Achilles og følger gjeldende ISO-standarder.

– Vi tilbyr innenlands transport over hele landet og våre biler kjører én millioner kilometer i måneden. Jeg våger å påstå at vi er blitt et av de ledende i selskapene i Norge, som opplyste at selskapet har en rekke faste kunder i Norge, hvorav Marine Harvest er den klart største.

Grundig sjåføropplæring

– Sjåførene er vår viktigste ressurs og de vi ansetter må både ha lang erfaring, et godt omdømme og en god sikkerhetsstatistikk. Etter å ha gitt dem språkkurs gjennomgår de deretter en omfattende kjøretrening, sa Sakalauskaite og fortalte om et nært samarbeid rundt sikkerhet og miljø som Vlantana har med Volvo Trucks på dette området

Det startet opp i fjor og så langt er 140 av selskapets sjåfører blitt lært opp av Volvo.

– Målet er at de skal kjøre lastebilene på den sikreste og mest økonomiske måten, sa Sakalauskaite og fortalte at sjåførene blir målt på en rekke områder og hvor dataene blir analysert i Volvos flåtestyringssystem Dynafleet.

– For at de skal få sitt Green driver-sertifikat må de ha oppnådd 60 poeng i minimum tre måneder. Da vi startet målingene i august i fjor lå gjennomsnittet på 44 poeng. Det fikk en kraftig dropp i januar i år, men i september var det oppe i 59,8, opplyste Sakalauskaite.

Ingen konfrontasjon

Geir A. Mo var raskt ute med å kommentere at Vlantana Norge er et veldrevet selskap, og selv om det har vesentlig lavere prosentuelle lønnsutgifter enn det NLF-medlemmene, mente han at innlegget til Sakalauskaite ikke belyste de problemene som forbundet ser med den økende konkurransen fra Øst-Europa.

– Ja, vi overholder alle norske regler, sa hun. Selv om Mo – med et smil – var litt usikker i det, var den store konfrontasjonen lagt død.

– Det er feil at dette skal bli en diskusjon mellom Vlantana og NLF. Vi er alle en del av et europeisk marked hvor målet er fri flyt. Den store utfordringen er at østeuropeiske aktører med et kostnadsnivå langt under vårt kommer hit og skummer fløten i markedet, sa Mo, som mente at det er holdningen til transportkjøperne som er den største utfordringen .

Denne saken ble første gang publisert 18/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017