Tar ansvar

Leif Harry Ersland ruller i land fra fergen over Boknafjorden. Han blinker til høyre, parkerer og drar på håndbrekket.

Leif Harry Ersland stresser ikke med å komme først av fergen. Han venter uansett noen minutter for å være alene i tunnelene som venter noen kilometer lengre fremme.
Leif Harry Ersland stresser ikke med å komme først av fergen. Han venter uansett noen minutter for å være alene i tunnelene som venter noen kilometer lengre fremme. Foto: Frode Tellevik
Sist oppdatert

Dette er prosedyre for bilene fra Jarl Kvam Transport AS, som frakter propan, LNG og andre typer farlig gods.

Årsaken er to undersjøiske tunneler noen kilometer lenger fremme. Bakteppet er dramatiske tunnelbranner de siste årene. Flere og flere transportører tar nå grep for å øke sjåførenes sikkerhet.

Behagelig

- Flere burde ventet på kaien og sluppet fergekøen forbi. Uansett ADR eller ikke. Hvorfor skal et søkklastet vogntog tvinge seg frem i køen, når det er så mye mer behagelig å ligge bak og ha full kontroll?

Leif Harry ser mye unødvendig oppførsel i forbindelse med tunnelene som venter noen kilometer fra fergekaien.

- Ta alle traktorene med tunge dumperhengere som drar gjennom disse tunnelene uten å ta hensyn til fergekøene som kommer. Køen står ofte helt rolig på vei nedover i tunnelen og da ligger det som regel en traktor der fremme. Jeg syns det er unødvendig, spesielt med tanke på sikkerheten, slår han fast.

Prosedyre

Sjåførene fra Jarl Kvam Transport har prosedyrer om å vente noen minutter på kaien, til de andre bilene ombord er kjørt. Dette gjør de for å ha minst mulig biler sammen med seg i tunnelene på Rennfast. Flere andre transportører av farlig gods gjør det samme.

- Det er nok litt mer sikkerhetsfokus hos oss som kjører ADR enn hos mange andre. Vi tar mindre sjanser og tenker kanskje konsekvens på en annen måte. Vi bruker aldri bremsene i tunnelene, men girer ned og holder igjen på retarderen hele veien, forklarer han.

Forbud

For noen år siden innførte myndighetene forbud mot forbikjøring for kjøretøy over 7,5 tonn i de to tunnelene i Rennfast. Meningene blant yrkessjåførene er delte, men to store biler i bredden oppover, som møter en i god fart nedover, skaper en unødig stor ulykkesrisiko. Vegbredden er bare ni meter.

- Det har vært en del episoder med stygge forbikjøringer når vi med fulle lass ikke klarer mer enn 35 km/t oppover i disse tunnelene. Jeg har opplevd at kolleger har revet speilene av bilen min fordi det har blitt for trangt, sier Leif Harry.

Ta ansvar

Han og kollegene vil aller helst være alene når de ferdes gjennom disse tunnelene, da er risikoen minst.

- Jeg tror ikke det kan skje så mye med disse bilene. De er nokså sikre. Vi er inne på service hver 30 000 km og vi passer godt på dem i det daglige. Oppstår det feil tar vi det med en gang. Men det handler om å ta ansvar. Skjer det noe, kan myndighetene kanskje finne på å forby oss å kjøre her, og omveien er lang, avslutter han.

Gassbilene avventer på kaien for å være mest mulig alene i tunnelene som venter.
Gassbilene avventer på kaien for å være mest mulig alene i tunnelene som venter. Foto: Frode Tellevik

Denne saken ble første gang publisert 04/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017