Tine først i det nye tømmerveinettet

Distriktsnæringene drar lasset, sier Tine og NHO

Anna Ceselie Brustad Moe, seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Vidar Hauan, direktør i Tine Tanktransport og Petter Haas Brubakk , administrerende direktør i NHO mat og drikke, presenterte Tines nye muligheter.
Anna Ceselie Brustad Moe, seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Vidar Hauan, direktør i Tine Tanktransport og Petter Haas Brubakk , administrerende direktør i NHO mat og drikke, presenterte Tines nye muligheter. Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Publisert Oppdatert

Frem til nå har det kun vært tømmervogntog som har hatt lov til å kjøre med 60 tonn og 24 meters lengde ute i distriktene.

Nå søker Tine om dispensasjon til å gjøre det samme med sine tankbiler.

Signalene fra myndighetene er positive. Går det som NHO og Tine vil, åpnes etterhvert det såkalte "tømmerveinettet" for alle aktører.

Det betyr at man vil kunne kjøre opptil 60 tonns vogntog på 92 prosent av riksvegene og 42 prosent av fylkesvegene allerede neste år.

Handlekraftig samferdselsminister

- Dette er det største som har skjedd innen norsk samferdsel siden slutten av 70-tallet, sier Anna Ceselie Brustad Moe. Hun er seniorrådgiver i NHO Trøndelag, og har jobbet aktivt for at lengre og tyngre kjøretøy skal kunne trafikkere norske veier.

Hun skryter av arbeidet samferdselminister Jon Georg Dale har gjort, og prosessen han nå har satt igang.

Petter Haas Brubakk – administrerende direktør i NHO mat og drikke, og Vidar Hauan – direktør i Tine Tanktransport, er også strålende fornøyde og forteller entusiastisk om virkningene dette vil få for Tine sin råvaretransport.

Færre vogntog gir økt effektivitet og miljøgevinst

Slik ser Tine for seg at kapasiteten øker. Men for sjåføren kan det jo fort bli lengre dager også.
Slik ser Tine for seg at kapasiteten øker. Men for sjåføren kan det jo fort bli lengre dager også.

Tine er den eneste aktøren i Norge som har henteplikt - noe som betyr at de har en viktig samfunnsrolle ute i distriktene. Fra ca 8500 melkebønder henter Tine over 1,5 milliarder liter melk årlig.

Når tankbilene nå kan dra med seg en lenger tilhenger, kan man redusere antall kjøretøy med ca 30 stk per dag. Dette kutter transportkostnadene med flere titalls millioner og reduserer klimautslippene med opptil 3000 tonn CO2 i året.

På en gladdag som denne - first selfie!
På en gladdag som denne - first selfie! Foto: Bjørn Røst Kjørmo

Heier frem satsing på samferdsel

- Vi er avhengige av minst mulig stans i våre forsyningslinjer, og gode veier er med på å holde et levende Norge igang, sier Vidar Hauan.

Nå har altså tømmernæringen gått opp løypa, og med forslagene som nå ligger på bordet vil norsk næringsliv få betydelig styrket konkurransekraft fremover.

Tines effektiviseringsforslag vil etter alt å dømme føre til bedrede vilkår for alle aktører som er avhengig av transport ute i distriktene.