Flyktningproblemer til England:

Transportørene er maktesløse!

I nærmere ti år har personer forsøkt å komme seg til England via Eurotunellen. I den siste tiden har det utartet seg helt, og sjåførene kan ikke gjøre noe.

Peter Denby er daglig leder av Denby Transport og er bekymret for flyktningeproblemet i franske Calais.  
Foto: Denby Transport Ltd.
Peter Denby er daglig leder av Denby Transport og er bekymret for flyktningeproblemet i franske Calais. Foto: Denby Transport Ltd.
Sist oppdatert
Den svenske slageren "Dover Calais" var en romatisk sang, men det som utspiller seg i Calais i forbindelse med flyktninger som forsøker å komme seg gjennom Eurotunellen er alt annet enn romantisk. Illustrasjon: Google
Den svenske slageren "Dover Calais" var en romatisk sang, men det som utspiller seg i Calais i forbindelse med flyktninger som forsøker å komme seg gjennom Eurotunellen er alt annet enn romantisk. Illustrasjon: Google
Om vi kan bevise at våre sjåfører virkelig har fulgt boka, så har man brukbare sjanser for å slippe et rettslig etterspill.
Peter Denby, lastebileier

I nærmere ti år har det vært personer som forsøker å ta seg inn i England via franske Calais og over til Dover i England. De seneste ukene har situasjonen blitt uhåndterlig med stormning av Eurotunnelen til Dover, kasting av objekter på veibanen for å stoppe vogntog man kan gjemme seg i, på og under. Problemene er så store at den politiske ledelsen i begge land har gått sterkt ut mot det som skjer. Blant annet har den britiske statsministeren fått kritikk for sine uttalelser.

Denby Transport

De siste ti årene har det vært en on-off-situasjon der det kan gå måneder uten noen situasjoner, før det har vært et par tre tilfeller over et par uker. Men det har vært håndterbart, mener Peter Denby, daglig leder av Denby Transports i Lincoln.

Denby Transport har over førti lastebilar i internasjonal trafikk, og nå er de svært bekymret for utviklingen.

- I alle år har det vært dialog på politisk nivå om dette, men nå virker det som om alle har mistet grepet, sier Denby oppgitt, og forteller at transportbedriften nå legger om sin trafikk, noe som gir lengre transportvei og høyere kostnader. Foreløpig berøres ikke deres kunder økonomisk av dette, men dette er nok noe som vil komme på bordet framover.

- Det er mye tøffere for de mindre transportselskapene der vi kan se at de er på vei mot konkursens rand, legger han bekymret til.

Kan straffes

Uansett hvor oppmerksomme sjåførene er, eller følger sjekklista med oppgaver de skal gjøre før passering av tunellen, så er risikoen allikevel veldig stor for at de får med seg blindpassasjerer, noe som kan koste dem dyrt. Hvordan handterer dere dette?

- Om vi kan bevise at våre sjåfører virkelig har fulgt boka, så har man brukbare sjanser for å slippe et rettslig etterspill.

Hvordan kan transportselskapene jobbe mot en løsning?

- Vi er i prinsipp helt maktesløse. Dette er et problem som må løses av politikere i hele Europa, sier Denby.

Vi har besøkt området i Calais. Her bygges det gjerder for å forhindre at flyktninger skal komme seg ombord som blindpassasjerer på lastebiler som skal til England. I bakgrunnen skimtes flyktningleiren. Foto: Heidi Bodensjö
Vi har besøkt området i Calais. Her bygges det gjerder for å forhindre at flyktninger skal komme seg ombord som blindpassasjerer på lastebiler som skal til England. I bakgrunnen skimtes flyktningleiren. Foto: Heidi Bodensjö

Fikk kritikk

Statsminister David Cameron kom nylig med en del kraftfulle uttalelser om situasjonen, og kalte blant annet flyktningene for "illegale" og at de "svermet" i området. Disse uttalelsene ble skarpt kritisert av Sveriges justisminister Morgan Johansson, som framholdt at disse menneskene var flyktninger, og dermed har de rett til å søke asyl i et annet land.

Kommentarer på dette?

- Cameron fikk hard kritikk også i England for uttalelsen, men jeg mener at disse personene er mer økonomisk flyktninger enn at de flykter fra krig og forfølgelse, sier Denby etter å ha fundert litt.

3000 uten dusj og toalett

Han forteller om «leiren» utenfor havnen i Calais, som kalles "The Jungle" og at man kanskje aldri burde ha tillatt at den ble etablert allerede for ti år siden. På bare seks måneder nå, har antallet innbyggere i leiren blitt fordoblet. I dag bor det ca. 3000 personer på området, som mangler fasiliteter som for eksempel dusjer og toaletter.

- De siste fem ukene har situasjonen utartet seg veldig, og de høye gjerdene som nå i rasende fart bygges langs veiene inn til havnen, forflytter egentlig bare problemene lenger ut, der gjerdene begynner, sier Denby bekymret.

Han legger til at å si at de «svermer» er klumpete uttrykt, men det er tross alt utrolig mange mennesker som samtidig stormer inn mot tunellen og oppholder seg rundt lastebilene.

Hva tror du kommer til å hende nå, blir det noen løsning?
Peter Denby drar et dypt sukk før han svarer.
- Det har allerede pågått mye lenger enn ventet, og for å si som sant er så kan jeg for øyeblikket ikke engang forestille meg enn totalløsning på situasjonen, avslutter han.

Endrer kjøre- og hviletidsreglene

På grunn av de håpløse tilstandene ved Eurotunnel-terminalen, har engelske myndighetene lempet på reglene om kjøre- og hviletid, i alle fall ut august. Kjøretiden får midlertidig utvides opp til 11 timer i stedet for 9, og døgnhvilen kan reduseres fra 11 timer til 9 timer. Alle andre bestemmelser er uendret. Unntakene gjelder bare transporter som krysser kanalen og i den forbindelse kjører gjennom grevskapet Kent. Det er Danmarks Transport Tidende som skriver dette.

I Calais lastes lastebilene ombord i tog som skal gjennom Eurotunnelen som ender i Dover. De mange flyktningene drømmer om en bedre tilværelse i England, enn den håpløse situasjonen de opplever i teltleiren i Calais. 
Foto: Wikipedia
I Calais lastes lastebilene ombord i tog som skal gjennom Eurotunnelen som ender i Dover. De mange flyktningene drømmer om en bedre tilværelse i England, enn den håpløse situasjonen de opplever i teltleiren i Calais. Foto: Wikipedia

Denne saken ble første gang publisert 07/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017