Ulykkesrapport klar

Husker du ulykken mellom modulvogntoget og varebilen i Sør-Varanger i fjor? Føreren omkom, nå er havarikommisjonens rapport klar.

Sett i lys av ulykken, veiens funksjon som både lokalvei og riksvei, med blandet trafikk med private avkjøringer og busslommer, peker SHT på at kjøring med modulvogntog med økte vekter og dimensjoner kan påvirke sikkerhetsmarginene negativt.
Sett i lys av ulykken, veiens funksjon som både lokalvei og riksvei, med blandet trafikk med private avkjøringer og busslommer, peker SHT på at kjøring med modulvogntog med økte vekter og dimensjoner kan påvirke sikkerhetsmarginene negativt. Foto: Politiet
Sist oppdatert
Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyse av E6 på strekingen mellom Kirkenes og Tana for å identifisere sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med bruk av modulvogntog.
Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyse av E6 på strekingen mellom Kirkenes og Tana for å identifisere sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med bruk av modulvogntog. Foto: Politiet

Selv om rapporten er klar, betyr ikke det nødvendigvis at hendelsesforløpet eller skyldfordelingen er krystallklar.

Rapporten konkluderer nemlig med at det ikke er noen entydig ulykkesårsak etter at de har rekonstruert hendelsesforløpet så langt det har latt seg gjøre.

Et modulvogntog lastet med avfall kjørte på E6 i retning Tana den 23. mars 2015. Foran en stigning observerte føreren at det sto en varebil i en busslomme på høyre side av veien noe lengre fremme. Da modulvogntoget nærmet seg busslommen valgte fører å legge seg over i motgående kjørefelt for å ikke kjøre for nær varebilen.

Omtrent samtidig kjørte varebilen ut i veibanen foran modulvogntoget. Føreren av modulvogntoget bremset, men klarte ikke å forhindre at varebilen ble truffet i venstre side. Varebilføreren døde av skadene han pådro seg i ulykken. Varebilen var ombygd og tilpasset en fører med førlighetsreduksjon.

Glatt vei

Undersøkelsen har ikke kunnet påvise noen tekniske forhold ved kjøretøyene eller ved varebilens tilpasning som kan bidra til å forklare ulykken. Det er heller ikke avdekket noen medisinske funn eller annen informasjon som kan forklare hvorfor varebilføreren kjørte ut i veien foran modulvogntoget. Det er ikke påvist at friksjonsforholdene på strekningen var under kravet i denne driftsklassen, selv om flere vitner har beskrevet veien som glatt.

Bør vurdere fartsgrensen

E6 er hovedveien mellom Kirkenes og Tana og er en del av det europeiske TEN-T veinettet. Det er busslommer og avkjørsler på begge sider av veien på strekningen. Fartsgrensen på ulykkesstedet er 80 km/t, men noen hundre meter før kollisjonsstedet i modulvogntogets kjøreretning er fartsgrensen 60 km/t. Beregninger tyder på at ulykken kunne ha vært avverget dersom modulvogntoget hadde holdt en hastighet ned mot 60 km/t da oppbremsingen startet.

Sett i lys av ulykken, den relativt lave vinterdriftsklassen veien har, dens funksjon som både lokalvei og hovedvei og aktiviteten langs veien, mener SHT at fartsgrensen på stedet bør vurderes på nytt og at det bør gjennomføres en risikoanalyse av strekningen.

Denne saken ble første gang publisert 28/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017