Varebiltransporten er versting

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO med klar tale.

Leder for treparts bransjeprogram transport Kjell Haugen (th) her sammen med Morten Lien i Arbeidstilsynet. Foto;Haakon Førde, arkiv
Leder for treparts bransjeprogram transport Kjell Haugen (th) her sammen med Morten Lien i Arbeidstilsynet. Foto;Haakon Førde, arkiv
Sist oppdatert

TRANSPORTKRIM: Arbeidstilsynet har nylig publisert en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO har laget på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport.

Rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei» er viktig lesing for de som ikke allerede har skjønt det:

Dårlige lønns- og arbeidsvilkår, skatte- og avgiftsunndragelser, overlast og manglende sikring av last er blant utfordringene knyttet til useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet.

Og ifølge Arbeidstilsynet er det flest brudd knyttet til arbeidstidsordninger, arbeidsavtaler og kjøretøyet i varebilsegmentet.

– Treparts bransjeprogram transport gjennomgår nå rapporten og vil foreslå tiltak for å bedre arbeidsvilkår og utjevne uønskede konkurransebetingelser mellom det regulerte godsmarkedet og varebilsegmentet, sier leder for Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen.

- Godstransportører opplever økende konkurranse fra varebilsegmentet, men det er særlig konkurranseflaten mellom seriøse og useriøse eller kriminelle virksomheter som oppleves som en utfordring i bransjen.

LES RAPPORTEN HER

Tilfeldig varebil i Oslo, hvit umerket skapbil med lift, perfekt til alt man ikke egentlig vil vite om.. Foto: Haakon Førde
Tilfeldig varebil i Oslo, hvit umerket skapbil med lift, perfekt til alt man ikke egentlig vil vite om.. Foto: Haakon Førde