Vegvesenet oppretter krimenhet

Nå skal bakmennene tas. Dette er godt nytt for den seriøse transportbransjen.

Da det ble kjent at vegvesenet oppretter ny krimenhet, var vi ikke sene om å ringe. Ville det bare ta for seg personbil-siden? Neida. Her vil de også se på temaer relatert til kriminalitet innen transportbransjen.
Illustrasjonsbildet viser en "reparasjonsplass" for utenlandske lastebiler.
Da det ble kjent at vegvesenet oppretter ny krimenhet, var vi ikke sene om å ringe. Ville det bare ta for seg personbil-siden? Neida. Her vil de også se på temaer relatert til kriminalitet innen transportbransjen. Illustrasjonsbildet viser en "reparasjonsplass" for utenlandske lastebiler.
Sist oppdatert
I går åpnet Statens vegvesen sin nye kanal; vegnett.no. Da vi klikket oss inn, fant vi nyheten om at en ny enhet i Vegvesenet skal jobbe mot kriminalitet innen trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. Jon Molnes skal lede enheten som forventes å være operativ i løpet av første halvår.
I går åpnet Statens vegvesen sin nye kanal; vegnett.no. Da vi klikket oss inn, fant vi nyheten om at en ny enhet i Vegvesenet skal jobbe mot kriminalitet innen trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. Jon Molnes skal lede enheten som forventes å være operativ i løpet av første halvår. Foto: Foto Henriette Erken Busterud

I går kom nyheten om at Statens vegvesen oppretter en ny enhet som skal forebygge og avdekke kriminell aktivitet innen trafikant- og kjøretøyområdet i Norge.

Selv om en del av jobben vil bestå i å utrede forhold innen personbilfronten, ser vi at det også vil handle om transportbransjen.

Jon Molnes skal lede den nye enheten som vil få hovedbase i Tønsberg og sysselsette tilsammen 14 personer. - Planen er å være operativ i løpet av første halvår, forteller Molnes til tungt.no. Nå er han i gang med å ansette folk med analyse- og juristkompetanse.

Han sier at enheten har plukket ut en del områder som de ønsker å se nærmere på - deriblant temaer som falske førerkort, kompetansebevis, manipulering av skrivere osv.

- Hva skjer ved en tungbilkontroll fremover? Vil dere være tilstede?

- Nei. Vi vil ha regionskoordinatorer som innhenter informasjon fra både interne og erksterne kilder. Deretter vil vi gjennomgå disse dataene for å dokumentere problemstillinger og omfang. 

På den måten ser vi om rutiner og regelverket virker etter intensjonen eller om endringer må til.

I dag er det for lett å mene noe om forskjellige omfang, vi trenger bedre dokumentasjon for å se hvor støtet må settes inn.

Kontrollene ute vil altså fortsette som tidligere - og enkeltsaker er ikke prioriteringen her. Vårt fokus er å dokumentere systemet bak enkeltsakene som grunnlag for å kunne iverksette målrettede tiltak.

Dersom vi gjennom dette arbeidet avdekker brudd vil vi anmelde forholdene. Vi ønsker å få frem det den ordinære forvaltningen ikke ivaretar, sier han til tungt.no.

Ta bakmennene

- I dag vil ofte sjåfører få anmeldelse mens foretaket går fri. Sjåføren tar støyten og erstattes med en ny. Vil den nye enheten kanskje kunne gå på transportøren istedet?

- Sjåførene er kanskje presset av transportøren til å gjøre brudd. Ved å samle informasjon, vil det gi oss et helt annet grunnlag enn en enkeltsak. Konseptet er å se på det strukturelle bak slike brudd, hvilket fort vil handle om virksomhetene, bekrefter Molnes avslutningsvis.

Denne saken ble første gang publisert 09/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017