Fersk statistikk:

Vekst for norske lastebileiere

Godsmengden fraktet med norske lastebiler økte betydelig første kvartal i år.

Transportarbeidet med norske biler økte over seks prosent første kvartal i år. Illustrasjonsfoto: Haakon Førde
Transportarbeidet med norske biler økte over seks prosent første kvartal i år. Illustrasjonsfoto: Haakon Førde
Sist oppdatert

Godstransport på vei er i de fleste sammenhenger varslet som en vekstnæring. De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tyder på at det stemmer.

De tre første månedene i år viste en vekst i transportarbeidet (tonnkilometer) på 6,6 prosent for leietransporten i Norge med norskregistrerte biler.

Veksten i egentransport er enda større: 8,1 målt mot første kvartal i fjor, og hele 60 prosent målt mot år 2010.

Tomkjøringen synker

Det betyr at totalt kjørte norske lastebiler 21,5 millioner flere kilometer i 1. kvartal 2015 enn i 1. kvartal 2014.

Også tomkjøringsprosenten går riktig vei. Den sank i perioden med 1,1 prosentpoeng, og lå på 24,5 prosent.

Tallene fra SSB bekrefter igjen at innenlands kjøring er totalt dominerende innen godstransport på vei med lastebil med norske biler.

Transport til, fra og i utlandet stod for kun 10,3 prosent av transportarbeidet og 1,6 prosent av transportmengden i 1. kvartal i år. Og kjøringen er for nedadgående. Riktignok bare 1 prosent siden samme tid i fjor, men hele 38 prosent siden 2010.

Kilde: SSB
Kilde: SSB

Og utenlandskonkurransen?

Godstransport med utenlandske biler, inkludert kabotasjekjøring, er dessverre ikke med i denne statistikkrunden fra SSB (kommer først i november).

Tall for hele 2013 var imidlertid 546 millioner tonnkilometer kabotasjekjøring. Om dette tallet er stabilt, tilsvarer det 2,7 prosent av total kjøring med norske biler.

SSB-tallene viste imidlertid en kabotasjeøkning fra 2012 til 2013 på hele 100 prosent!

Har den trenden fortsatt i 2014 og i år, er det godt mulig at utenlandske biler nå står for over 5 prosent av innenlands kjøring i tonnkilometer.

I tillegg kommer mørketallene med ulovlig kabotasje.

Denne saken ble første gang publisert 04/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017