Verdal med dagens største gebyr?

- Det var en veldig bra kontrolldag, med generelt lite kritisk å melde, forteller kontrolleder Mariusz Szymczyk. Men så var det mobilkranen som røk på 241.500 kroner i gebyr da...

Verdal kontrollstasjon ved E6 slik google streetview ser den. Vi har sladdet en bil som ikke har noe med den omtalte kontrollen å gjøre.
Verdal kontrollstasjon ved E6 slik google streetview ser den. Vi har sladdet en bil som ikke har noe med den omtalte kontrollen å gjøre.
Sist oppdatert

UTEKONTROLL: Overingeniør Mariusz Szymczyk forteller altså om en dag der 94 tunge kjøretøy var innom kontrollplass, og 24 ble plukket til nærmere inspeksjon.

Blant dem så det stort sett veldig bra ut. Av fire bruksforbud, var 3 grunnet sikthinder og 1 grunnet lastsikring. Forhold som relativt lett lar seg fikse.

Den som dessverre også kom ut for en feil han lett burde ha fikset, var mobilkranføreren som ikke hadde med seg dispensasjon for kjøringen.

Og det betyr etter normal saksbehandling at det utstedes gebyr for overlast, i dette tilfellet på 37.000 kg. Som koster 241.500 kroner.

Ved etterkontroll var etter det vi skjønner dispensasjonen fremskaffet, og mobilkranen fikk kjøre videre.

Redaksjonen må for egen regning tilføye at det er langt fra første gang mobilkranførere får med seg slik gedigne gebyrer til arbeidsgiver, se lenker under, så det er jo helt utrolig at dette ikek er det første man sjekker før man legger ut på veien.

Andre uheldige tilfeller: