Arbeidsledigheten stiger kraftig

Publisert Oppdatert

NAV oppjusterer prognosene etter oppsiktsvekkende økning i oktober.

Av Linda Nordbø NAV legger i dag fram nye prognoser over forventet arbeidsledighet i årene som kommer. Organisasjonen oppjusterer antallet med 10.000 personer, fra prognosene de la fram i september.

Sterk økning

Årsaken er at arbeidsledigheten til nå har økt 5 prosent, sammenlignet med tall fra oktober i fjor. Korrigert for vanlige sesongsvingninger opplyser NAV at det i år har vært 1800 flere arbeidsløse den siste måneden.

- For første gang siden juli 2004 er det en økning i tallet på arbeidsløse sammenlignet med samme måned året før. Arbeidsløsheten øker nå raskere og i et større omfang enn tidligere ventet, men fremdeles er arbeidsløsheten på et lavt nivå, forsikrer arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Prognosene legger til grunn at arbeidsledigheten i 2010 vil bli 2,9 prosent. Per i dag er ledigheten i Norge på 1,7 prosent.

I løpet av oktober har arbeidsløsheten økt sterkt innen bygg og anlegg og deler av industrien, samtidig som det er færre nye ledige stillinger innen alle yrkesgrupper. Norsk økonomi går nå inn i en lavkonjunktur, slår NAV fast.

- Mange vil bli berørt

Kommunikasjonssjefen i Byggenæringens Landsforening, Veslemøy Nestvold, advarer at mange flere enn det som er varslet kan bli berørt av forholdene.

- Dette er akkurat det vi har fryktet, og i verste fall blir tallene enda høyere. Vi er redd arbeidskraftbehovet i bygg og anlegg vil synke med 28.000 neste år, sier Nestvold.