Bygg og anlegg ned igjen

For bedriftene i bygge- og anleggsbransjen gikk omsetningen ned med 17,3 milliarder kroner i første halvår 2009 sammenlignet med første halvår 2008. Dette tilsvarer en nedgang på 12 prosent.

Publisert Oppdatert

Det ble totalt omsatt for 129,5 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten første halvår 2009. Alle næringshovedgruppene hadde nedgang i omsetningen i denne perioden. Størst nedgang hadde bedriftene som driver med oppføring av bygninger, med 17 prosent. Omsetningen i anleggsvirksomheten var 10 prosent lavere i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen for 3. termin (mai og juni) i 2009 var 13 prosent lavere enn for 3. termin året før, for hele bygge- og anleggsnæringen sett under ett.