Bygger nytt snøoverbygg på Ofotbanen

Ofotbanen må denne vinteren klare seg uten et viktig snøoverbygg på Kvitur mellom Rombak og Katterat stasjoner, melder Jernbaneverket.

Publisert Oppdatert

Men nå er fundamenter for nytt snøoverbygg på plass og anbudsinnbydelsen for bygging av nytt snøoverbygg sendes ut i disse dager.

Det er et 147 meter langt snøoverbygg på en vind- og værutsatt strekning av Ofotbanen som nå skal bygges. Det nye snøoverbygget skal erstatte et gammelt bygg på samme sted som var i svært dårlig forfatning.

Kvitur ligger, i likhet med det meste av Ofotbanen, nokså utilgjengelig til. Det må derfor planlegges med utstrakt bruk av helikopter under anlegget av det ny snøoverbygget, forteller Stenbak.

Byggestarten på snøoverbygget skal bli i juni slik at det nye bygget står klart til bruk i god tid før neste vinter. Tre entreprenører har vært på tilbudsbefaring og er prekvalifiserte for jobben som nå lyses ut.