En kulturhistorisk reise langs E18

Trodde du planene om firefelts motorvei gjennom Vestfold var nye? Visste du at plankrysset ved Farris var verneverdig?

Norsk vegmuseum E18 Vestfold

Norsk vegmuseum E18 Vestfold Foto: Njål Hagen

Publisert Oppdatert

På Norsk vegmuseum kan du nå se en utstilling som viser trafikk og veibygging i Vestfold de siste 50 årene. Utstillingen drøfter utviklingen fra idyllen rundt "Sørlandske hovedvei" til dagens tunnelskandale.

Utstillingen, som opprinnelig ble laget som en vandreutstilling for bruk på rasteplasser i Vestfold sommeren og høsten 2007, har nå blitt flyttet til Norsk vegmuseum. Utstillingen består av tre containere som publikum kan gå igjennom og oppleve ulike sider ved motorvegutbyggingen gjennom Vestfold fra 1960 - 2007.

Temaer i utstillingen er bl.a.: forhold til natur og miljø, konsekvensutredninger med ulike krav og ønsker, arkeologiske registreringer og utgravninger, og trafikken langs E-18 gjennom flere epoker

Å bygge en moderne motorvei i vår tid, er en krevende, kostbar og komplisert sak. Raset i Hanekleivtunnelen skapte også diskusjoner om tekniske utfordringer, ansvar og økonomi. Geologien var en utfordring, på samme måte som sikkerheten, miljøet og kulturlandskapet var det.

Vandreutstillingen "E-18 - en kulturhistorisk reise" er et samarbeidsprosjekt mellom ABM-institusjonene, Arkiv, Bibliotek og Museer i Vestfold. Prosjektet er støttet økonomisk av ABM-utvikling, Norsk kulturråd, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune i tillegg til ABM-institusjonenens egne midler.

Utstillingen er åpen hver dag fra 12:00 til 18:00