Fortsatt tungt for industrien

Publisert Oppdatert

Norske industriledere venter at fallet vil bremse opp.

Norske industriledere melder om ytterligere nedgang i produksjonsvolumet, viser Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for andre kvartal. Sviktende etterspørsel både hjemme og i eksportmarkedet er hovedårsaken.

Men ifølge konjunkturbarometeret er det er ventet at produksjonsnedgangen vil bli svakere i tredje kvartal.

Indikatoren snur opp

Statistisk sentralbyrås sammensatte konjunkturindikator steg til minus syv poeng i andre kvartal, ned fra minus 21 i årets første kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.

- Dette er en vesentlig bedring fra foregående måling, og noe av endringen skyldes reduserte lagre av produkter for salg. Tallverdien indikerer en ytterligere svekkelse av konjunkturforløpet, men nedgangen vil sannsynligvis ikke bli like sterk som registrert i første halvår, skriver SSB i meldingen.

Indikatoren har ikke vært høyere siden tredje kvartal ifjor, da den var på minus seks poeng.

Nedgang i pris og volum

Produsenter av innsatsvarer, som trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk råvareindustri, og metallindustri, melder om markert nedgang i produksjonsvolumet og sysselsettingen.

Samtidig fortsatte markedsprisene å falle. Svært lav ordretilgang forklarer denne utviklingen. Andelen industriledere som oppga etterspørsel og konkurranse som begrensende faktorer for produksjonen var svært høy sett i et historisk perspektiv.

De generelle utsiktene på kort sikt blir vurdert som dårligere, men det var færre industriledere som delte denne oppfatningen enn i første kvartal.

- Økt optimisme hos produsenter av trelast og trevarer var noe av årsaken til dette. Reduserte lagre av produkter for salg bør etter hvert skape et behov for å øke produksjonen, fastslår SSB i meldingen.

Fulle ordrebøker

Produsenter av investeringsvarer, som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer, melder om fallende produksjonsvolum og lav ordretilgang, men en svært høy ordrebeholdning sørget for å holde hjulene i gang, mener SSB.

Markedsprisene svekket seg i løpet av kvartal.et Sysselsettingen ser også ut til å være lavere enn ved foregående måling.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt var negativ, og en stor andel av respondentene oppga at de overveide å nedjustere vedtatte investeringsplaner. Forventning om ytterligere nedgang i produksjonsvolum og ordretilgang støtter dette resultatet.

Positive utsikter

Produsenter av konsumvarer, som næringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri, møbelindustri, melder om ytterligere nedgang i produksjonsvolumet og sysselsettingen.

- Fallende etterspørsel både i hjemme- og eksportmarkedet forklarer denne utviklingen. Markesprisene fortsatte på sin side å stige. Som i tidligere kvartaler medvirket prisvekst på næringsmidler og drikkevarer til å trekke opp tallene, skriver SSB.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt gikk fra nøytral til positiv i andre kvartal.

- Økt optimisme blant produsenter av næringsmidler og drikkevarer medvirket til denne utviklingen, heter det fra SSB.