Gode tall fra Mesta

Mesta-konsernet kan vise til en kraftig resultatforbedring i 2009 med et årsresultat på -65 MNOK. Det er en kraftig forbedring sammenlignet med 2008 som ga -608 MNOK i årsresultat. Det er en forbedring på 90 prosent, til tross for at omsetning er ned seks prosent.

Mesta saltbil strøbil veivedlikehold vedlikehold vinter

Mesta saltbil strøbil veivedlikehold vedlikehold vinter

Publisert Oppdatert

- Dette er meget gledelige tall. Vi er meget fornøyd med resultatframgangen, men er ikke fornøyd med et negativ resultat, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta.

Årsaken til resultatforbedringene er effekten av konsernetableringen med selvstendige selskaper med ansvaret for egne kostnader og resultater, kraftige kostnadskutt med store reduksjoner i antall ansatte i stabs- og støttefunksjoner. Driftskostnadene er redusert med 830 millioner kroner fra 2008 til 2009. Videre er kvaliteten på kalkylene, planleggingen og gjennomføringen bedret.

- De økonomiske resultatene forbedret seg gjennom året og Mesta gikk med overskudd i samtlige måneder i 3. og 4. kvartal. Med unntak av Mesta Entreprenør leverer alle selskapene resultater rundt eller over null. De ansatte og selskapene fortjener stor ros for resultatfremgangen, sier Rafdal.

De to største selskapene Mesta Drift og Mesta Entreprenør som har hatt de største utfordringene kan vise til store forbedringer i sine resultater. Mesta-konsernet forventes å gå med overskudd i 2010, det gjelder også for alle datterselskapene, med unntak av Mesta Entreprenør.