Romeriksporten: en sil

Aldri har lekkasjene i den famøse porten vært større. - Trygg å bruke, sier Jernbaneverket.

Publisert Oppdatert

Romeriksporten lekker som en sil. Og til tross for snart 10 år med kunnskaper om saken, later det til at lite gjøres.

Setter inn bøtteballeten

For å unngå tetningsutgifter på i beste fall flere hundre millioner kroner, setter Jernbaneverket inn et eget arbeidslag som bare skal jobbe med vannet som drypper inn i Romeriksporten.

I et forsøk på å redde skinnegangen, skal vann som treffer skinnene, ledes mot tunnelveggene i stedet.

- Vi håper å komme i gang med dette før jul, sier Asbjørn Færgestad, driftsansvarlig for Gardermobanen til Dagsavisen.

Stadig verre

De seneste dagene har Dagsavisen i flere artikler beskrevet skadene på skinnegangen i Romeriksporten som følge av vanndrypp. Allerede under byggingen av Norges kanskje viktigste tunnel ble det advart mot lekkasjene. Et omfattende tetningsarbeid ble igangsatt, men avsluttet for tidlig, ifølge Steinar Saghaug, leder av Østmarkas Venner.

Nå frykter Jernbaneverket "en akselererende utvikling" i de 250-300 dryppunktene i tunnelen.

En ettertetting av tunnelen vil komme på i beste fall flere hundre millioner kroner. Av den grunn jobber Jernbaneverket med andre løsninger.

Forkastet tilbud

- Vi forsøker å få på plass et eget arbeidslag i egen driftsorganisasjon, som bare skal jobbe med å lede dryppvann vekk fra skinnegangen, opplyser Færgestad.

Allerede i 1999 begynte Jernbaneverket så smått å lede vann vekk fra skinnegangen og ut mot tunnelveggene i Romeriksporten. Sist vinter bestemte man seg for å gjøre dette over en strekning på hele tre kilometer.

Men bare ett selskap var interessert i å utføre dette oppdraget for Jernbaneverket, som vurderte tilbudet som "uforholdsmessig tidkrevende og tilsvarende kostbart." Tilbudet ble derfor forkastet.

Har ikke lært

Også i andre tunneler har Jernbaneverket opplevd problemer med vanndrypp.

"På 30-40 steder drypper det vann ned på skinnene, og flere steder er det registrert til dels store rustangrep", skrev Jernbanemagasinet om den om lag fire kilometer lange Skaugumtunnelen i Asker i fjor. Denne tunnelen sto ferdig så sent som i 2005.

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet betegner problemene i Romeriksporten som "en veldig unormal avvikssituasjon". Samtidig er han fornøyd med det arbeidet både Jernbaneverket og Havarikommisjonen har satt i gang for å komme til bunns i saken.

- Føler du deg trygg på at Romeriksporten fremdeles er sikker?

- De faglige vurderingene vi har mottatt tyder på at det er forsvarlig å trafikkere Romeriksporten, svarer Lahnstein.

- Før man ser på hva som kan være hensiktsmessige tiltak, må man først og fremst finne årsaken til det som har skjedd, sier Lahnstein til Avisenes nyhetsbyrå.

Krever full sjekk av Romeriksporten

Uavhengige eksperter må så snart som mulig undersøke om det er trygt å fortsette å bruke Romeriksporten.

Dette krever Steinar Saghaug, leder av Østmarkas Venner, og tidligere sekretariatsleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Så tidlig som 2. februar 1997 påviste han store lekkasjer fra Nordre Puttjern og ned i tunnelen som da var under bygging.

- Vi har allerede sett veitunneler, som Hanekleivtunnelen, rase sammen. Med den forhistorien Romeriksporten har, er det grunn til å frykte det verste også her. Derfor må denne saken opp på høyeste politiske plan. Samferdselsdepartementet er nå nødt til å ta grep, sier Saghaug.