Samlet norsk bergindustri

Med klubbeslag gikk tre foreninger sammen til én bransjeforening fredag 28. mars. Norsk Bergindustri heter nyskapningen som skal gi et løft for en allsidig næring med stort potensiale.

BIL-leder Øystein Rushfeldt, Ragnar Kjeserud, SIL og Kjell Apeland (PGL) markerer med klubbeslag at de tre foreningene har gått sammen til én bransjeforening.

BIL-leder Øystein Rushfeldt, Ragnar Kjeserud, SIL og Kjell Apeland (PGL) markerer med klubbeslag at de tre foreningene har gått sammen til én bransjeforening. Foto: Knut Viggen

Publisert Oppdatert

- Dette er en månelanding for bransjen, et stort steg, sa påtroppende styreleder i Norsk Bergindustri, Kjell Apeland, like før han og det nye styret ble klappet inn i sine verv.

Bergindustriens landssammenslutning (BIL) ble etablert så langt tilbake som i 1907, Stenindustriens landssammenslutning (SIL) ble stiftet i 1952 og Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) i 1972. Den yngste foreningen har de siste årene vært den tallmessig klart største og var også som sent som for et par tiår siden en uttalt motstander av samarbeid med sine nære bransjeslektninger.

Men tidene har endret seg

Et gjennombrudd var det da de tre foreningene fikk felles sekretariat i 2003, men det ligger en langvarig gradvis prosess bak sammenslåingen. En arbeidsgruppe bestående av representanter for alle tre foreningene har jobbet fram forslaget om sammenslåing, og de tre styrelederne har vært styringsgruppe for prosessen.

- Tidligere syntes vi det var best at ingen så oss, nå vil vi være så synlige som mulig, sa Apeland, som kommer fra bedriften Norstone.

Den nye foreningen betyr enklere administrasjon internt, ved at det nå blir bare et styre. Norsk Bergindustri har en administrasjon med tre ansatte, med Elisabeth Gammelsæter som generalsekretær. AnleggsMagasinet hadde for øvrig et intervju med henne i forrige nummer.

Større slagkraft

Med sammenslåingen håper bergindustrien å få større gjennomslagskraft, ikke minst overfor besluttende myndigheter.

Norge består av stein og fjell, men sammenlignet med naboer i øst og vest er vi fortsatt en lilleputt i bergindustrisammenheng.

I 2008 vil bergindustrien i Norge omsette for 10 milliarder kroner, en stor del av dette går til eksport. Næringen sysselsetter et sted mellom 5000 og 6000 ansatte.

Tallene høres imponerende ut, men sammenlignet med land som Sverige, Finland og Canada, som ligner på Norge geologisk, er Norge en lilleputt.

Norsk mineralleting (prospektering) øker i takt med større etterspørsel etter råstoff globalt. I 2006 ble det brukt 70 mill. kroner på prospektering her til lands. I Sverige blir letevirksomheten på mineralsiden i år stipulert til 700 mill. SEK.

Allsidig næring

Den nye foreningen, Norsk bergindustri, omfatter alt fra avanserte industriselskap til små virksomheter som jobber med stein på en måte som grenser opp mot håndverk og som i mange tilfeller også bør betraktes som kunst.

Ikke alle bedrifter er med, og rekruttering blir et av hovedområdene den nye foreningen skal jobbe med.

Overfor det offentlige er det særlig arbeidet med en ny minerallov som får oppmerksomhet. Næringen har store forventinger til en ny lovgivning, ikke minst fordi erfaringer fra Sverige viser at oppdatert lovgivning kan gi næringen et ekstra løft. Utfordringene i arbeidet med ny minerallov knytter seg i første rekke til avklaringer rundt urfolksrettigheter.

Visjonen for den nye foreningen er i første omgang "en samlet norsk bergindustri". Det er en målsetting at medlemskap i Norsk Bergindustri skal etterstrebes av alle bedrifter i bransjen. Det ble vedtatt nye etiske regler som bl.a. omfatter et eget punkt om forholdet til urfolk og et punkt om de etiske sidene ved import av råstoffer fra lavkostland mv.

Frivillig tilknytning

Den nye foreningen vil få en frivillig tilknytning til Norsk Industri, ved at det gis kontingentrabatt for de medlemmer som velger arbeidsgivertilknytning gjennom Norsk Industri. Det vil bli inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Bergindustri og Norsk Industri. Det nye styret har bl.a. fått i oppgave å etablere et verdigrunnlag, og å vurdere om foreningen har en hensiktsmessig komitéstruktur.

Ragnar Kjeserud, avtroppende styreleder i SIL, ble først utnevnt til æresmedlem i SIL, og deretter tatt opp som den nye foreningens første æresmedlem. PGLs tre æresmedlemmer: Per Dugstad, Bjarne Faureng og Olav Markussen, ble også tatt opp som æresmedlemmer i den nye foreningen.