Spår aksjer til himmels

DnB NOR Markets mener Veidekke-aksjer kan stige 75%.

Publisert Oppdatert

DnB NOR Markets slår fast at bygg- og anleggsbransjen er en av de første sektorene som rammes i nedgangstider. I forslaget til statsbudsjett for 2009 er det lagt inn økte investeringer i jernbanesektoren på 850 millioner kroner og i veisektoren på 1,6 milliarder kroner.

- Vi venter at Veidekke vil være en av aktørene som nyter godt av denne økte aktiviteten. På den annen siden reduseres virksomheten innen bolig- og næringseiendom. Samlet sett gjør dette at vi tar ned estimert EPS for 2009 med 20 prosent til 4,09 kroner., heter det i dagens morgenrapport.

Kursmålet nedjusteres fra 48 til 40 kroner per aksje. Dagens kurs er 22,80 kroner, opp 3,6 prosent. Det betyr at oppsiden er på 75 prosent.