Stor Istrail-leveranse til Gunnar Knutsen AS

Det er ikke hver dag en påbygger får en samleordre på seks dumperbiler og en dumper påhengsvogn fra én kunde. Det er imidlertid tilfelle med Istrail Ulefoss AS, som nylig har overlevert alle dumperbilene til transportselskapet Gunnar Knutsen AS på Nesbru i Asker.

De fem tre-akslede anleggsbilene med Istrail dumperkasser.

De fem tre-akslede anleggsbilene med Istrail dumperkasser.

Publisert Oppdatert
Istrails dumperpåbygg og tilhengere har korrosjonsbeskyttelse i form av metallisering.

Istrails dumperpåbygg og tilhengere har korrosjonsbeskyttelse i form av metallisering.

Selskapet har vært en god kunde av Istrail Ulefoss i flere år. Selskapet har tidligere både kjøpt Scania konseptdumpere med Istrail dumperkasser og fått påbygd chassiser hos Istrail.

I den siste leveransen hadde firmaet noen ekstra ønsker, som er blitt utformet hos Istrail i nært samarbeid med teknisk leder Terje Knutsen. Han eier transportselskapet sammen med John Gunnar Knutsen, som er daglig leder. Spesialønsker er mulig for en påbygger som Istrail, som har sin egen dumper- og tilhengerfabrikk i Polen, skriver produsenten i en pressemelding.

Leveransen fordeler seg med fem tre-akslede og en fire-akslet dumperbil, samt en to-akslet dumperkjerre. Bortsett fra visse tilpasninger er alle kjøretøyene utstyrt med standard Istrail dumperkasser.

En av de tre-akslede bilene har imidlertid fått en noe lettere dumperkasse i 1 mm tynnere plater enn normalt, ettersom den kun skal gå i lett gruskjøring.

I tillegg til den fire-akslede bilen har firmaet også noen fire-akslede dumperbiler fra tidligere, og den to-akslede dumperkjerren skal gå etter en av disse bilene.

Bunnramme og underside av dumperkassene har korrosjonsbeskyttelse i form av metallisering, som øker holdbarheten og bedrer kvaliteten på Istrail-produktene.