Veidekke bygger første del av "Kvammapakken"

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny trase for fylkesvei 7 fra Øystese til Nes i Hardanger. Kontraktssum er på 112 millioner kroner ekskl. mva.

Publisert Oppdatert

Kontrakten omfatter en 1,2 km lang tofelts veitunnel gjennom Børveneset og to dagsoner inkludert rundkjøring på til sammen ca 0,5 km. Det skal bygges betongportaler i begge ender av tunnelen, og oppdraget inkluderer alle arbeider i tunnel og dagsoner.

Veidekkes kontrakt er den første i den såkalte "Kvammapakken" som omfatter ni delprosjekt og tiltak på fylkesvei 7 og 49 (tidligere riksvei 7 og 49) i Kvam herad i Hordaland.

Entreprisen er en totalentreprise. Arbeidene starter opp allerede i juli 2010, og skal ferdigstilles i september 2011.