Veidekke med sterk avslutning av fjoråret

Veidekkes resultater for fjerde kvartal endte på 252 MNOK, mens resultatet for hele året 2008 ble 816 MNOK. Omsetningen ble henholdsvis 4 448 MNOK og 19 395 MNOK. - Sett i lys av den konjunkturnedgang som særlig rammet boligsalget sist år og som er utvidet både i styrke og omfang gjennom finanskrisen, ble resultatet både for kvartalet og for året meget bra, sier konsernsjef Terje R. Venold. Allikevel ble resultatet omtrent halvert i forhold til året før.

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

Publisert Oppdatert

Veidekkes omsetning 2008 ble 19 395 MNOK (19 335 MNOK). Driftsresultatet ble 796 MNOK (883 MNOK), mens resultat før skatt ble 816 MNOK (1 181 MNOK). Resultat pr. aksje ble kr 4,50 (kr 7,10), og styret foreslår et utbytte pr. aksje på kr 2,50 (4,00). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved årsskiftet på 10,6 mrd. NOK (13,3 mrd. NOK).

- Både finansielt og organisasjonsmessig er vi godt forberedt på vanskeligere tider. Vi vet det også kommer muligheter, og de skal vi benytte oss av så langt vi kan, sier konsernsjef Venold i en pressemelding til tungt.no.

- For entreprenørvirksomheten vil konjunkturnedgangen på kort sikt primært merkes innen bygg, mens både anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturområdet og renovering av offentlige bygg representerer gode muligheter fremover, spesielt i Norge og Sverige. Og her gir de målrettede krisepakkene fra myndighetene mot bygg- og anleggsnæringen en aktør som Veidekke en rekke muligheter, legger Venold til.

Veidekkes norske entreprenørvirksomhet oppnådde både økt omsetning og resultat i 2008, på tross av noe redusert omsetning i fjerde kvartal. Resultatmarginen for 2008 endte på solide 6,6 % (6,5 %), som tilskrives gode prosjektmarginer, et høyt aktivitetsnivå med god utnyttelse av produksjonsressursene, samt vårt langsiktige forbedringsarbeid. - Dette er intet mindre enn imponerende, sier konsernsjef Venold, som også gleder seg over betydelig fremgang for entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark.

Gjennom hele 2008 har etterspørselen etter nye boliger vært svært lav. Eiendomsvirksomheten har derfor i 2008 ikke startet opp nye prosjekter av betydning, men samlet ressursene om en aktiv foredling av tomtebanken, slik at prosjektene kan realiseres så snart markedet bedres.

Industrivirksomheten økte omsetningen med 13,3 % sammenlignet med året før, men fikk resultatet betydelig svekket av dårlige resultater innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Innen dette området ble det også gjort betydelig nedskriving for mulig fremtidige tap på noen drift- og vedlikeholdskontrakter. Virksomhetsområdet asfalt oppnådde noe bedre resultat enn fjoråret, på tross av at volumet ble det samme, mens områdene pukk/grus og gjenvinning sluttet året med stabilt gode resultater.

Veidekkes omsetning i Norge endte på 13 997 MNOK (13 369 MNOK), og resultatet ble 726 MNOK (1 205 MNOK).