Veidekke skrev E18-kontrakt i Østfold

Veidekke Entreprenør AS skrev mandag kontrakt med Statens vegvesen om å bygge første etappe av i alt to etapper på strekningen Melleby - Momarken. Kontrakten er en målpriskontrakt og omfatter strekningen Momarken - Homstvedt. Kontraktssummen er på 268 millioner kroner ekskl. mva.

Foto (fra venstre):
Prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen, prosjektleder Knut Magnus Hvidsten i Veidekke, distriktsleder Vegard Eng i Veidekke og anleggsleder Kenneth Sneis i Veidekke.

Foto (fra venstre): Prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen, prosjektleder Knut Magnus Hvidsten i Veidekke, distriktsleder Vegard Eng i Veidekke og anleggsleder Kenneth Sneis i Veidekke.

Publisert Oppdatert

Kontrakten Veidekke Entreprenør har skrevet med Statens vegvesen er en målpriskontrakt og kontraktssum vil dermed kunne bli endret etter kontroll av mengder.

Oppdraget omfatter bygging av ny E18 motorveg med forbikjøringsfelt i begge retninger (4-felt) mellom Laugslet (Momarken) og Homstvedt i Trøgstad og Eidsberg kommuner i Østfold. Total lengde blir 3900 meter.

Entreprisen omfatter også en bro, tre overgangsbruer og to kulverter. Entreprisen utgjør ca halvparten av hovedparsellen E18 Melleby - Momarken. Eksisterende E18 vil inngå i lokalvegsystemet, men vil knyttes til nye E18.

Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro gjennom Østfold og Akershus. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler.

Arbeidene starter opp ved årsskiftet, og skal avsluttes i oktober 2013.