Veidekkes kvartalsresultat: - Gode marginer og styrket ordrereserve!

Veidekke viser altså til gode marginer, tross lavere aktivitet i årets andre kvartal. Interessant er det å se på boligsalget samt ordrereserven. Her øker det.

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

Publisert Oppdatert

Veidekke viser til bedring på flere områder. Ikke minst er høyere boligsalg gledelig, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Det betyr ikke at nedgangskonjunkturene er over, men konsernet er fornøyd med at marginene opprettholdes og at ordrereserven innen entreprenørsektoren nå styrkes.

Byggmarkedet innen privat sektor er fortsatt svakt, men noe kompenseres av stor aktivitet i anleggsmarkedet, sier Venold. - Selv om det er krevende tider, ser vi heldigvis lyspunkter: Vi har solgt 114 boliger i Norge og Sverige i dette kvartalet, mot 127 i hele fjor.

Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 10,8 milliarder kroner. Det er en økning for første gang på syv kvartaler, forteller konsernsjef Venold.

Veidekkes omsetning i andre kvartal ble 4.186 millioner kroner, ned fra 5.581 millioner kroner. Driftsresultatet ble 180 millioner kroner, ned fra 266 millioner kroner i fjor, mens resultat før skatt ble 205 millioner kroner, ned fra 285 millioner kroner i fjor.

Entreprenørvirksomheten i Norge hadde også i andre kvartal god drift og gode prosjekt marginer. Til tross for vesentlig redusert omsetning har man klart å opprettholde en høy resultatmargin.

I Stockholm er det også god drift og god resultatmargin, mens resultatene for de øvrige svenske regionene er preget av lav ordreinngang i de foregående kvartalene. Den danske virksomheten, Hoffmann, har en positiv resultatutvikling tross et presset marked.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble 3 088 MNOK, ned fra 4 377 millioner kroner, og resultatet ble 140 millioner kroner, noe som er en nedgang fra 212 millioner kroner i fjor.

De siste månedene har eiendomsmarkedet vist en gradvis bedring med økt salg av boliger, særlig i områdene rundt Oslo og Stockholm. Veidekke solgte i andre kvartal 63 boliger i Norge, mot 41 i hele 2008. Tilsvarende tall for Sverige viser 51 solgte boliger mot 86 i hele 2008.

Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde i andre kvartal en omsetning på 236 millioner kroner, fra 387 millioner kroner i fjor og et resultat på 2,5 millioner kroner mot fjorårets 13,9 millioner kroner.

Andre kvartal var preget av høy aktivitet innen samtlige forretningsområder i industri virksomheten, og etterspørselen har vist en vesentlig sterkere utvikling enn for første kvartal. Volumene for asfalt og for pukk og grus har vært på nivå med 2008, og god ressursutnyttelse og høy produksjon har bidratt positivt til resultatene. Tilsvarende utvikling er det også innen gjenvinning.

Samlet omsetning for Veidekke Industri ble 876 millioner kroner mot 982 millioner kroner i fjor og resultatet 64 millioner kroner, ned fra 68 millioner kroner.